Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10180
Title: Кредитно - модульна система в організації навчального процесу на кафедрі анатомії людини
Authors: Шерстюк, Олег Олексійович
Шерстюк, Олег Алексеевич
Sherstiuk, О. О.
Дейнега, Тамара Феодосіївна
Дейнега, Тамара Феодосиевна
Dejnega, T. F.
Issue Date: 2008
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Шерстюк О. О. Кредитно - модульна система в організації навчального процесу на кафедрі анатомії людини / О. О. Шерстюк, Т. Ф. Дейнега // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів наук.-метод. конф., (м. Полтава, 18–21 листопада 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 206–209.
Abstract: Міжнародна науково-методична конференція «Вища освіта в контексті Болонського процесу» проводилася згідно з обласною програмою Болонський процес і вища освіта Полтавщини, затвердженою рішенням Полтавської обласної ради 20 квітня 2007 року. У збірнику матеріалів конференції опубліковані статі, присвячені аналізу історичних традицій та міжнародного досвіду організації вищої освіти, особливостям організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, інноваційним освітнім технологіям, особливостям організації виховної роботи та студентського самоврядування в світлі вимог Болонської декларації. Різноманітні, часом суперечливі погляди авторів відображають хід творчих дискусій учасників конференції та відношення освітньої громадськості до Болонського процесу. Разом з тим, у матеріалах конференції сконцентрований досвід вищих навчальних закладів України, Німеччини та Польщі в галузі організації навчального процесу, що робить їх вельми корисними для викладачів та менеджерів вищої освіти.
ISBN: 978-966-182-007-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10180
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Sh_D_Bol.pdf169,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.