Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10349
Title: Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту
Other Titles: Мinimally invasive surgical method for the treatment of perforated maxillary sinusitis
Authors: Єрохін, Я. І.
Yerokhin, Y. I.
Швець, Анатолій Іванович
Shvetc, A. I.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Єрохін Я. І. Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту / Я. І. Єрохін ; наук. керівник : А. І. Швец // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28-29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 56.
Abstract: Актуальність: Важливим завданням хірургічної стоматології є удосконалення застарілих методів лікування окремих захворювань зі зменшенням втручання на здорові тканини та усуненням поняття «радикальноті». Лікування одонтогенного гаймориту залишається актуальним проблемою, так як більшість існуючих технік, які застосовують для усунення цієї патології, є досить травматичними та можуть призводити до тяжких наслідків. Це обумовлено складними анатомо-фізіологічними особливостями будови верхньощелепної пазухи, при яких корені зубів можуть розміщатися поблизу синуса, або взагалі вростати в нього. Також важливим показанням для удосконалення методів лікування цього захворювання є поширеність останнього у клінічній практиці. Саме тому розробка нових малоінвазивних технік для профілактики та лікування перфоративного одонтогенного гаймориту є необхідним заходом на сьогоднішній день. Мета роботи: довести переваги запропонованого малоінвазивного методу хірургічного лікування перфоративного гаймориту, що направлений на закриття ороназального сполучення та вилучення інородних тіл
Keywords: верхньощелепна пазуха
перфоративний гайморит
малоінвазивна хірургія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10349
Appears in Collections:MEDSCOP 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maloinvazyvnyi_khirurhichnyi_metod_likuvannia_perforatyvnoho_haimorytu.pdf496,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.