Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10361
Title: Порівняльна характеристика різних методик збільшення об’єму коміркових паростків щелеп
Other Titles: Сomparative characteristics of different methods of increase of the volume of alveolar sprouts in jaws
Authors: Borisova, J. O.
Stavitskii, S. O.
Ставицький, Станіслав Олександрович
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Borisova J. O. Порівняльна характеристика різних методик збільшення об’єму коміркових паростків щелеп / J. O. Borisova, S. O. Stavitskii // Матеріали 74-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2018), м. Полтава, 29-30 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 42.
Abstract: На етапах реабілітації пацієнтів із вторинною адентією, в першу чергу, звертають увагу на кількісний та якісний показник опорної кісткової тканини. Згідно статистичних даних, що наведені в фундаментальних наукових виданнях, корегуючі оперативні втручання при проведені хірургічного етапу дентальної імплантації необхідні в 65-80% випадків. Натепер, відсутня єдина парадигма стосовно чіткого алгоритму до застосування кістково-пластичних матеріалів, зокрема з огляду на їх ефективність щодо створення необхідного об'єму кісткової тканини та малоінвазивності маніпуляцій. Мета роботи: провести ретроспективний аналіз різноманітних методик збільшення об’єму альвеолярного паростку на етапах хірургічного лікування дентальними імплантатами у залежності від походження кістково-пластичного матеріалу.
Keywords: коміркові паростки щелеп
імплантація
аутотрансплантат
алотрансплантат
кістковий дефект
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10361
Appears in Collections:74-а Всеукраїнська студентська наукова конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porivnialna_kharakterystyka_metodyk_zbilshennia_obyemu_komirkovykh_parostkiv.pdf362,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.