Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1052
Title: Спосіб мобілізації верхнього поперечного шкірно-жирового клаптя в людей з доліхоморфною формою тулуба
Authors: Малик, Сергій Васильович
Аветіков, Давид Соломонович
Ставицький, Станіслав Олександрович
Драбовський, Віталій Сергійович
Issue Date: 25-Jan-2017
Publisher: Державний реєстр патентів України на корисні моделі
Citation: Пат. № 113467 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб мобілізації верхнього поперечного шкірно-жирового клаптя в людей з доліхоморфною будовою тулуба / Малик С. В., Аветіков Д. С., Ставицький С. О., Драбовський В. С. ; заявник і патентовласник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія. – № u 201608353 ; заявл. 28.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
Abstract: Спосіб мобілізації верхнього поперечного шкірно-жирового клаптя живота в людей з доліхоморфною формою тулуба, що включає виконання класичної абдомінопластики нижньогоризонтальним доступом в гіпогастрії, маніпуляціями з підшкірно-жировою клітковиною, м’язево-апоневротичним шаром та наступною резекцією надлишку тканин. Тракцію латеральних країв шкірно-жирового клаптя при ушиванні операційної рани виконують під ротаційним кутом 57-62о у чоловіків, та 61-69о у жінок.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1052
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_mobilizacii_dolichomorfiv.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.