Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 1 (137) : [48] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 48 of 48
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Вміст N-термінального фрагменту білка-попередника мозкового натрійуретичного пептиду як показник серцевої дисфункції при стеатогепатозіТкачук, С. О.; Лаповець, Л. Є.; Мартьянова, О. І.; Башта, Г. В.; Ткачук, С. А.; Лаповец, Л. Е.; Мартьянова, О. И.; Башта, Г. В.; Tkachuk, S. O.; Lapovets, L. E.; Martyanova, O. I.; Bashta, G. V.
2017Окисна модифікація білків сироватки крові за умов моделювання вирізаної площинної рани у щурівТабурєць, О. В.; Дворщенко, К. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. І.; Табурец, О. В.; Дворщенко, Е. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. И.; Taburets, O. V; Dvorschenko, K. O.; Vereschaka, V. V.; Beregova, T. V.; Ostapchenko, L. I.
2017Распространенность урогенитальных бактериальных инфекций у беременных и их влияние на состояние новорожденныхЩербина, Николай Александрович; Выговская, Л. А.; Щербина, Микола Олександрович; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
2017Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонадыСергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
2017Особливості папіломавірусів урогенітального тракту жінокТригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, О. В.; Тригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, А. В.; Trygub, S. A.; Holodok, L. P.; Bratus, O. V.
2017Віддалені наслідки аварії на Чорнобильській АЕС на якість сперми у мешканців з різних регіонів УкраїниСаковська, Л. В.; Канюк, С. М.; Трофіменко, О. В.; Гавриш, І. Т.; Андрейченко, С. В.; Саковская, Л. В.; Канюк, С. Н.; Трофименко, Е. В.; Гавриш, И. Т.; Андрейченко, С. В.; Sakovska, L. V.; Kanjuk, S. M.; Trofimenko, O. V.; Gavrysh, I. T.; Andreychenko, S. V.
2017Прогнозування розвитку ВМД в залежності від клінічних та генетичних показників, визначених при первинному скрінінгуФролова, С. С.; Frolova, S. S.
2017Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомогиФєщєнко, Ю. І.; Яшина, Л. О.; Ігнатьєва, В. І.; Назаренко, К. В.; Полянська, М. О.; Опімах, С. Г.; Фещенко, Ю. И.; Яшина, Л. А.; Игнатьева, В. И.; Назаренко, К. В.; Полянская, М. О.; Опимах, С. Г.; Feshchenko, Y. I.; Iashyna, L. A.; Ignatieva, V. І.; Nazarenko, K. V.; Polianska, M. O.; Opimakh, S. G.
2017Взаємозв’язки показників системного запалення, ліпідного спектру крові та структурно-функціонального стану серця при стабільній ішемічній хворобі серцяЧекаліна, Наталія Ігорівна; Чекалина, Наталья Игоревна; Chekalina, N. I.
2017Унаочнення вивчення фундаментальних засад хірургії студентами на базі кафедри хірургії стоматологічного факультетуІваночко, Н. Я.; Міщук, В. В.; Иваночко, Н. Я.; Мищук, В. В.; Ivanochko, N. Ya.; Mishchuk, V. V.
2017Експериментальне вивчення впливу адеметіоніну на активність щурів з енцефалопатією, що обумовлена впливом протитуберкульозних препаратівПросвєтов, Ю. В.; Бєленічев, І. Ф.; Левіч, А. В.; Кузьо, Н. В.; Просветов, Ю. В.; Беленичев, И. Ф.; Левич, А. В.; Кузьо, Н. В.; Prosvetov, Yu. V.; Belenichev, I. F.; Levich, А. V.; Kuzo, N. V.
2017Роль клітинних технологій в пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканинПетренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродний, Б. Г.; Петренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродный, Б. Г.; Petrenko, O. M.; Badzukh, S. V.; Zubov, D. A.; Bezrodniy, B. G.
2017Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типуПавловська, М. О.; Павловская, М. О.; Pavlovska, M. O.
2017Вивчення діагностичної інформативності конституційно- біологічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спонділогенною вертебро-базилярною недостатністюНекрасова, Н. О.; Некрасова, Н. А.; Nekrasova, N. О.
2017Кластерін, як маркер системного запалення у осіб із різною масою тілаМісюра, К. В.; Кравчун, П. П.; Мисюра, Е. В.; Кравчун, П. П.; Misiura, K. V.; Kravchun, P. P.
2017Нейрогормональные корреляты тревожных расстройств у детейМихайлова, Е. А.; Волкова, Ю. В.; Mikhailova, E. A.; Volkova, Yu. V.
2017Роль апоптоз индуцирующего фактора и окислительного стресса при хронической сердечной недостаточностиМамедова, Ф. И.; Эфендиев, А. М.; Мамедова, Ф. І.; Ефендієв, А. М.; Mamedova, F. I.; Efendiyev, A. M.
2017Оценка клинических исходов у детей с эпилепсией, преждевременно рожденных с экстремально низкой массой телаМакедонская, И. В.; Македонська, І. В.; Macedonska, I. V.
2017М’язово-тонічний синдром м’язів-згиначів стегна та гомілки як причина утворення та росту кісти Бейкера. За результатами ультразвукового скануванняМогила, Олександр Олександрович; Могила, Александр Александрович; Mohila, O. O.
2017Особливості показників лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензіїКупновицька, І. Г.; Руманех, В. В.; Купновицкая, И. Г.; Руманех, В. В.; Kupnovytska, I. G.; Rumaneh, W. W.
2017Методичне обґрунтування необхідності комплексного підходу до вивчення метаболізму поверхнево-активних речовинКучеренко, В. П.; Kucherenko, V. P.
2017Нейротропні ефекти цитиколіну за умов сумісного інтрагастрального введення з амантадиномМакаренко, О. В.; Криворучко, Т. М.; Makarenko, O. V.; Kryvoruchko, T. M.
2017Дослідження активності ферментів антиоксидантної системи у корі великих півкуль головного мозку за моделювання геморагічного інсультуДовгань, І. М.; Мельник, Н. О.; Лабунець, І. Ф.; Утко, Н. А.; Савосько, С. І.; Довгань, И. М.; Мельник, Н. А.; Лабунець, И. Ф.; Утко, Н. А.; Савосько, С. И.; Dovgan, I. M.; Melnyk, N. O.; Labunets, I. F.; Utko, N. A.; Savosko, S. I.
2017Аналіз показників фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит СДербак, М. А.; Derbak, M. A.
2017Сопоставление эхографических и гормональных показателей у женщин с системной красной волчанкой и наличием антинуклеарных антител анти-SmГасанова, X. И.; Гасанова, Х. І.; Hasanova, H. I.
2017Особливості клітинного імунітету у хворих на розсіяний склерозВівчар, Р. Я.; Акімова, В. М.; Лаповець, Л. Є.; Кость, А. С.; Вивчар, Р. Я.; Акимова, В. Н.; Лаповец, Л. Е.; Кость, А. С.; Vivchar, R. Y.; Akimova, V. M.; Lapovets, L. Y.; Kost’, A. S.
2017Выбор метода топической анестезии для слепой интубации трахеи через надгортанные воздуховоды у пациентов с ожирением в сознанииВоротынцев, С. И.; Латышев, П. Э; Желтов, А. Я.; Фурик, А. А.; Воротинцев, С. І.; Латишев, П. Е.; Желтов, А. Я.; Фурик, О. О.; Vorotyntsev, S. I.; Latyshev, P. E.; Zheltov, A. Y.; Furik, A. A.
2017Експресія GCP-2 і IL-6 як інструмент оцінки впливу гідроген сульфід-асоційованого напроксену до і після індукції стресу (експериментальне дослідження)Була, Н.; Bula, N.
2017Взаємозв’язок між рівнем кардіоваскулярного ризику та тяжкістю хронічного обструктивного захворювання легенівБондаренко, Л. В.; Bondarenko, L. V.
2017Влияние статинов на местную молекулярную регуляцию иммунной реакции и симптоматику при постинфекционном персистирующем уретрите, индуцированном C. trachomatis, U. urealyticum или M. genitaliumАнфилова, М. Р.; Анфілова, М. Р.; Anfilova, M. R.
2017Бактериологическая идентификация туберкулеза легких у осужденных больныхАгаев, Ф. Ф.; Сулейманов, М. Ю.; Агаєв, Ф. Ф.; Сулейманов, М. Ю.; Agaev, F. F.; Suleymanov, M. Yu.
2017Небезпека використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування дітей через наявність у ній неідентифікованих факторівКулик, Ярослава Михайлівна; Обертюх, Ю. В.; Хіміч, О. В.; Виговська, І. О.; Кулик, Ярослава Михайловна; Обертюх, Ю. В.; Химич, А. В.; Выговская, И. А.; Kulyk, Y. M.; Obertiukh, Y. V.; Khimich, O. V.; Vygovska, I. O.
2017Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на активність системи мікросомального окиснення та вільнорадикальні процеси у підгострому експериментіКратенко, Р. І.; Кратенко, Р. И.; Kratenko, R. I.
2017Мохова рослинність міст Роменсько-Полтавського геоботанічного округуГапон, Ю. В.; Hapon, Ju. V.
2017Сучасні підходи до фармакотерапії вібраційної хвороби (огляд літератури)Ященко, Д. А.; Yashchenko, D. A.
2017Молекулярно-біохімічні механізми HSP 70-опосередкованої цитопротекції в умовах патологій ішемічного генезуПавлов, С. В.; Бєленічев, Ігор Федорович; Нікітченко, Ю. В.; Горбачова, С. В.; Павлов, С. В.; Беленичев, Игорь Федорович; Никитченко, Ю. В.; Горбачева, С. В.; Pavlov, S. V.; Belenichev, I. F.; Nikitchenko, Yu. V.; Gorbachova, S. V.
2017Сучасний погляд на лікування системної гіпоплазії емалі зубів та профілактику її ускладнення карієсом у дітейКріль, І. А.; Криль, И. А.; Kril, I. A.
2017Серотонін: від нейромедіатору до лікарського засобуЗайченко, Г. В.; Горчакова, Н. О.; Зайченко, А. В.; Горчакова, Н. А.; Zaichenko, A. V.; Gorchakova, N. A.
2017Основні аспекти профілактики метаболічних порушень: погляд сьогоденняГолдобін, П. О.; Голдобин, П. А.; Goldobin, P. O.
2017Сучасні основи етіології та патогенезу генералізованих дистрофічно-запальних захворювань пародонту з супутньою системною остеопенієюГодована, О. І.; Годована, О. И.; Hodovana, O. I.
2017Ускладнення ортопедичного лікування у хворих на цукровий діабет (огляд літератури)Германчук, С. М.; Hermanchuk, S. M.
2017Стан проблеми захворювань, пов’язаних з C. difficile інфекцією, в Україні та світіВоронкіна, І. А.; Городницька, Н. І.; Марющенко, А. М.; Кхедер, С. С.; Воронкина, И. А.; Городницкая, Н. И.; Марющенко, А. М.; Кхедер, С. С.; Voronkina, I. A.; Gorodnitskaya, N. I.; Maruschenko, A. M.; Kheder, S. S.
2017Современное виденье проблемы преждевременных родов в акушерской практикеАнчева, Ирина Анатольевна; Ancheva, I. A.; Анчева, Ірина Анатоліївна
2017Протективна дія екстракту Brassica oleracea при навантаженні організму ітріємДев'яткіна, Тетяна Олексіївна; Дев'яткіна, Наталія Миколаївна; Важнича, Олена Митрофанівна; Девяткина, Татьяна Алексеевна; Девяткина, Наталья Николаевна; Важничая, Елена Митрофановна; Devyatkina, T. O.; Devyatkina, N. M.; Vazhnycha, O. M.
2017Апатичні порушення в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані факториДельва, Михайло Юрійович; Дельва, Михаил Юрьевич; Delva, M. Yu.
2017Мистецтво прикрашання зубів на сучасному етапі розвитку стоматологіїМарченко, Ірина Ярославівна; Жуковська, Дар'я Русланівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Шундрик, Марина Аркадіївна; Браїлко, Наталія Миколаївна; Марченко, Ирина Ярославовна; Жуковская, Дарья Руслановна; Ткаченко, Ирина Михайловна; Шундрик, Марина Аркадьевна; Браилко, Наталья Николаевна; Marchenko, I. Ya.; Zhukovskaya, D. R.; Tkachenko, I. M.; Shundrik, M. A.; Brailko, N. N.
Jun-2017Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит на фоні лікуванняКітура, Оксана Євгенівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Kitura, O.; Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Potyazhenko, М.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ischeykin, K.; Соколюк, Ніна Людвігівна; Соколюк, Нина Людвиговна; Sokolyuk, N.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, Т.
2017Анализ представлений о зубных отложенияхБойченко, Ольга Миколаївна; Котелевська, Наталія Василівна; Ніколішин, Анатолій Карлович; Зайцев, Андрій Володимирович; Бойченко, Ольга Николаевна; Котелевская, Наталия Васильевна; Николишин, Анатолий Карлович; Зайцев, Андрей Владимирович; Boychenko, O. M.; Kotelevsky, N. V.; Nikolishin, A. K.; Zaitsev, A. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 48 of 48