Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 1 (142) : [82] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 82
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Аналіз структурно-функціонального стану гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові людини після кріоконсервування з ДМСО і антиоксидантами та перенесення до умов, що моделюють фізіологічніМакашова, О. Є.; Зубова, О. Л.; Зубов, П. М.; Бабійчук, Л. О.; Макашова, Е. Е.; Бабийчук, Л. А.; Makashova, O. Ye.; Zubova, O. L.; Zubov, P. M.; Babijchuk, L. A.
2018Дослідження впливу мінеральних вод з вітаміном Д3 на біохімічні показники у щурів з експериментальним карієсомТрубка, Ірина Олександрівна; Трубка, Ирина Александровна; Trubka, I. A.
2018Порівняння протимікробних властивостей різних адгезивних засобів для фіксації повних знімних пластинкових протезівРедушко, Ю. В.; Куцик, Р. В.; Рожко, М. М.; Дмитришин, Т. М.; Рожко, Н. М.; Дмитришин, Т. Н.; Redushko, Yu. V.; Kutsyk, R. V.; Rozhko, M. M.; Dmytryshyn, T. M.
2018Прогнозування розвитку карієсу як ускладнення порушень формування зубів у дітейЛюбарець, С. Ф.; Любарец, С. Ф.; Liubarets, S. F.
2018Динаміка зміни протеолітичної активності дентальної біоплівки внаслідок ортодонтичного лікування брекет-системоюМандич, О. В.; Мандыч, А. В.; Mandych, A. V.
2018Віддалені результати протезування хворих із резекцією верхньої щелепи інтелектуально-активною резекційною апаратуроюЛевандовський, Р. А.; Левандовский, Р. А.; Levandovskyi, R. A.
2018Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною масою тілаКостура, Вікторія Любомирівна; Костура, Виктория Любомировна; Kostura, V. L.
2018Відновлення функційних можливостей пацієнтів з синдромом хребцевої артерії засобами фізичної реабілітаціїНеханевич, Олег Борисович; Манін, М. В.; Гришуніна, Н. Ю.; Манин, М. В.; Гришунина, Н. Ю.; Nechanevich, O. B.; Manin, M. V.; Grishunina, N. Yu.
2018Обгрунтування антиоксидантної дії медикаментозної композиції для лікування хворих на генералізований пародонтит з психосоматичним стресомКононова, О. В.; Kononova, O. V.
2018Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубівБєлікова, Наталія Іванівна; Беликова, Наталия Ивановна; Belikova, N. I.
2018Вплив комплексного лікування на мікробіоценоз ротової порожнини та на імунологічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонтаБандрівська, Надія Нилівна; Дутко, Х. О.; Лещук, Євгенія Степанівна; Бандривская, Надежда Ниловна; Дутко, К. О.; Лещук, Евгения Степановна; Bandrivska, N. N.; Dutko, C. O.; Leschuk, Ye. S.
2018Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіриОшивалова, Олена Олександрівна; Ошивалова, Елена Александровна; Оshyvalova, О. О.
2018Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осібЛехан, Валерія Микитівна; Крячкова, Лілія Вікторівна; Борвінко, Е. В.; Колеснік, В. І.; Лехан, Валерия Никитична; Крячкова, Лилия Викторовна; Борвинко, Э. В.; Колесник, В. И.; Lekhan, V. M.; Kriachkova, L. V.; Borvinko, E. V.; Kolesnik, V. I.
2018Соціальні проблеми хворих на алергічний риніт: шляхи адаптаціїЗадорожна, А. Г.; Задорожная, А. Г.; Zadorozhna A. G.
2018К вопросу о реабилитации онкологических больныхЖдан, Вячеслав Николаевич; Ждан, Вячеслав Миколайович; Шелешко, Петр Венедиктович; Шелешко, Петро Венедиктович; Баштан, Владимир Петрович; Баштан, Володимир Петрович; Шелешко, Маргарита Султанбековна; Шелешко, Маргарита Султанбеківна; Шилкина, Людмила Николаевна; Шилкіна, Людмила Миколаївна; Zhdan, V. N.; Sheleshko, P. V.; Bashtan, V. P.; Sheleshko, M. S.; Shilkina, L. N.
2018Визначення ефективності удосконаленої системи управління позицій функціонального підходу та за результатами експертної оцінкиГандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. A.
2018Значення реабілітаційного потенціалу сім’ї у реабілітації, соціалізації дітей народжених передчасно з дуже низькою або екстремально низькою масою тілаБоярська, Людмила Миколаївна; Веліканова, Т. В.; Подліанова, Олена Іванівна; Боярская, Людмила Николаєвна; Великанова, Т. В.; Подлианова, А. И.; Boyarska, L. N.; Velykanova, T. V.; Podlyanova, O. I.
2018Аналіз морфологічних змін шкіри в ділянці навколо імплантату шовного матеріалу, що застосовується в естетичній медицині, в некроптатах різних періодівТуркевич, М. О.; Туркевич, О. Ю.; Туркевич, М. А.; Turkevych, M. O.; Turkevych, A. Yu.
2018Влияние динамической электронейростимуляции на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи экспериментального животного с моделью хронического синуситаСурин, А. В.; Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна; Герасимович, Александр Игнатьевич; Адольф, Е. В.; Сурін, А. В.; Походенько-Чудакова, Ірина Олегівна; Герасимович, Олександр Ігнатович; Адольф, Є. В.; Surin, A. V.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Gerasimovich, A. I.; Adolf, Y. V.
2018Корекція ендогенної інтоксикації та морфо-функціональних змін печінки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та в експериментіСкрипко, Василь Дмитрович; Скрипко, Василий Дмитриевич; Skrypko, V. D.
2018Морфометричний аналіз змін мітохондріального апарата міокарда серця білого щура за умов експериментального впливу налбуфінуПокотило, Віра Юріївна; Логаш, Максим Валентинович; Покотило, Вера Юрьевна; Pokotylo, V. Yu.; Logash, М. V.
2018Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозуКостерін, Сергій Борисович; Дєдух, Нінель Василівна; Мальцева, Валентина Євгенівна; Костерин, Сергей Борисович; Дедух, Нинель Васильевна; Мальцева, Валентина Евгеньевна; Kosterin, S. B.; Dedukh, N. V.; Maltseva, V. E.
2018Роль експресії Ki67 та iNOS у ранньому невиношуванні вагітностіЗаставний, Ігор Ігорович; Ященко, Антоніна Михайлівна; Ткач, Ірина Романівна; Шпонька, Ігор Станіславович; Луцик, Олександр Дмитрович; Заставный, Игорь Игоревич; Ященко, Антонина Михайловна; Ткач, Ирина Романовна; Шпонька, Игорь Станиславович; Луцик, Александр Дмитриевич; Zastavnyy, I. I.; Yashchenko, A. M.; Tkach, I. R.; Shponka, I. S.; Lutsyk, A. D.
2018Перебудова кістки навколо полілактиду, імплантованого у діафіз стегнової кісткиДєдух, Нінель Василівна; Нікольченко, Ольга Анатоліївна; Макаров, В. Б.; Дедух, Нинель Васильевна; Никольченко, Ольга Анатольевна; Dedukh, N. V.; Nikolchenko, O. A.; Makarov, V. B.
2018Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів щурів через три та п’ять тижні опіоїдного впливуВалько, Олеся Олексіївна; Головацький, Андрій Степанович; Валько, Олеся Алексеевна; Головацкий, Андрей Степанович; Valko, О. О.; Holovatskyi, A. S.
2018Чутливість до фагів лікувальних препаратів штамів стафілококів, виділених при дисбіозі ШКТКуц, К. Р; Воронкова, Ольга Сергіївна; Воронкова, Ольга Сергеевна; Kuts, K. R.; Voronkova, O. S.
2018Морфофункціональні перетворення в нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів на фоні різної тривалості освітлення і при корекції мелатоніномБулик, Роман Євгенович; Бурачик, Андрій Іванович; Булик, Тетяна Сергіївна; Кривчанська, Мар`яна Іванівна; Власова, Катерина Василівна; Булык, Роман Евгеньевич; Бурачик, Андрей Иванович; Булык, Татьяна Сергеевна; Кривчанская, Марьяна Ивановна; Власова, Катерина Васильевна; Bulyk, R. Ye.; Burachyk, A. I.; Bulyk, Т. S.; Kryvchanska, M. I.; Vlasova, K. V.
2018Можливі шляхи підвищення безпечності дифтерійних вакцинЄлисеєва, І. В.; Бабич, Є. М.; Ждамарова, Л. А.; Білозерський, В. І.; Колпак, С. А.; Елисеева, И. В.; Бабич, Е. М.; Белозерский, В. И.; Колпак, С. А.; Yelyseyeva, I. V.; Babych, Ye. M.; Zhdamarova, L. A.; Belozersky, V. I.; Kolpak, S. A.
2018Використання інформаційних технологій для покращення самоконтролю у хворих на цукровий діабетГолдобiн, Павло Олександрович; Голдобин, Павел Александрович; Goldobin, P. O.
2018Використання дистанційних технологій в процесі навчання лікарів-інтернів хірургічного профілюСкрипко, Василь Дмитрович; Скрипко, Василий Дмитриевич; Skrypko, V. D.
2018Особливості клініко-гематологічних показників у хворих на мієлопроліферативні неоплазії із CALR-позитивним мутаційним статусомПолубень, Лариса Олександрівна; Неумержицька, Л. В.; Вербиленко, Р. М.; Шумейко, О. O.; Клименко, Світлана Валентинівна; Полубень, Лариса Александровна; Неумержицкая, Л. В.; Вербиленко, Р. Н.; Шумейко, А. А.; Клименко, Светлана Валентиновна; Neumerzhitska, L. V.; Verbylenko, R. M.; Shumeiko, O. O.; Klymenko, S. V.; Poluben, L. O.
2018Удосконалення методів вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» при підготовці студентів 5 та 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університетуКравчун, Павло Григорович; Борзова, О. Ю.; Кожин, М. І.; Риндіна, Наталія Геннадіївна; Титова, Г. Ю.; Заїкіна, Тетяна Сергіївна; Ринчак, Петро Іванович; Кравчун, Павел Григорьевич; Борзова, Е. Ю.; Кожин, М. И.; Рындина, Наталья Геннадьевна; Титова, А. Ю.; Заикина, Татьяна Сергеевна; Рынчак, Петр Иванович; Kravchun, P. G.; Borzova, O. Yu.; Коzhyn, М. I.; Ryndina, N. G.; Titova, G. Yu.; Zaikina, Т. S.; Rynchak, P. I.
2018Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студента на кафедрі онкології Івано-Франківського національного медичного університетуКрижанівська, Анна Євстахіївна; Скрипко, Василь Дмитрович; Дяків, І. Б.; Крыжановская, Анна Евстахиевна; Скрипко, Василий Дмитриевич; Дяков, И. Б.; Kryzhanivska, A. E.; Skrypko, V. D.; Dyakiv, I. B.
2018Експериментальне дослідження процесів зрощення переломів під впливом ударно-хвильової терапії на основі рентгенографічних данихФіщенко, Володимир Олександрович; Килимнюк, Л. О.; Маціпура, Максим Миколайович; Ковальчук, Володимир Миколайович; Ренкас, Олена Павлівна; Фищенко, Владимир Александрович; Килимнюк, Л. А.; Ковальчук, Владимир Николаевич; Маципура, Максим Николаевич; Ренкас, Елена Павловна; Fishchenko, V. O.; Kylymniuk, L. O.; Kovalchuk, V. M.; Matsipura, M. M.; Renkas, O. P.
2018Імунологічні показники у хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні традиційними методами та з застосуванням високоенергетичного лазераХанс, Мані; Калініченко, Світлана Вікторівна; Скляр, Надія Іванівна; Дубініна, Наталія Владиславівна; Ханс, Мани; Калиниченко, Светлана Викторовна; Скляр, Надежда Ивановна; Дубинина, Наталья Владиславовна; Hans, Manee; Kalinichenko, S. V.; Sklyar, N. I.; Dubinina, N. V.
2018Состояние гемодинамики при проведении терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмыЦарев, А. В.; Царьов, О. В.; Tsarev, A. V.
2018Прогнозування реалізації внутрішньоутробного інфікування у новонародженихЩербина, Микола Олександрович; Вигівська, Людмила Анатоліївна; Радзішевська, Євгенія Борисівна; Щербина, Николай Александрович; Выговская, Людмила Анатольевна; Радзишевская, Евгения Борисовна; Shcherbyna, M. O.; Vygivska, L. A.; Radzishevska, E. B.
2018Показники вітаміну D у жінок з артрозом на тлі низької мінеральної щільності кісткової тканиниЯковенчук, Наталія Миколаївна; Яковенчук, Наталья Николаевна; Yakovenchuk, N. N.
2018Хірургічне лікування екстрасфінктерних нориць з використанням алогенного колагенового імплантатуФелештинський, Ярослав Петрович; Борн, Євген Євгенович; Сміщук, Віталій Володимирович; Преподобний, Вячеслав Володимирович; Йосипенко, Михайло Олексійович; Фелештинский, Ярослав Петрович; Борн, Евгений Евгеньевич; Смищук, Виталий Владимирович; Преподобный, Вячеслав Владимирович; Йосипенко, Михаил Алексеевич; Feleshtinsky, Ya. P.; Born, Ye. Ye.; Smyshchuk, V. V.; Prepodobny, V. V.; Yosypenko, M. O.
2018Сезонные вариации показателей тромбоцитарной агрегации и риск венозного тромбоза в абдоминальной хирургииСяо Ян; Усенко, Олександр Юрійович; Усенко, Александр Юрьевич; Syao Yan; Usenko, A. Yu.
2018Значення етіологічних чинників неонатальних судом у формуванні та перебігу епілепсійСухоносова, Ольга Юріївна; Сухоносова, Ольга Юрьевна; Sukhonosova, O. Yu.
2018Особливості стану системи гемостазу у хворих з ХХН V Д стадії, що лікуються програмним гемодіалізом, та інфіковані вірусами гепатитів В і ССторожук, О. Б.; Селезньова, Ірина Борисівна; Сторожук, Лариса Олександрівна; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Тетяна Вікторівна; Сторожук, А. Б.; Селезнёва, Ирина Борисовна; Сторожук, Лариса Александровна; Довгалюк, Татьяна Викторовна; Storozhuk, O. B.; Selyeznʹova, I. B.; Storozhuk, L. O.; Storozhuk, B. H.; Dovhalyuk, T. V.
2018Визначення важких металів у кістковому мозку щурів в умовах модельованого мікроелементозуРоманюк, Анатолій Миколайович; Линдіна, Юлія Миколаївна; Сікора, Владислав Володимирович; Гусак, Євгенія Володимирівна; Сумцова, Н. Г.; Романюк, Анатолий Николаевич; Лындина, Юлия Николаевна; Сикора, Владислав Владимирович; Гусак, Евгения Владимировна; Romaniuk, A. M.; Lyndina, Yu. M.; Sikora, V. V.; Gusak, Ye. V.; Sumtsova, N. G.
2018Treatment effect on quality of life and psychoemotional status in patients with chronic pancreatitisPotiazhenko, M. M.; Kitura, O. Ye.; Nevoit, H. V.; Nastroha, T. V.; Liulka, N. O.; Потяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна; Невойт, Ганна Володимирівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Люлька, Надія Олександрівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Невойт, Анна Владимировна; Настрога, Татьяна Викторовна; Люлька, Надежда Александровна
2018Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг експериментального синдрому полікістозних яєчниківПрокопюк, Володимир Юрійович; Гольцев, Анатолій Миколайович; Прокопюк, Ольга Степанівна; Сомова, К. В.; Логінова, Ольга Олександрівна; Прокопюк, Владимир Юрьевич; Гольцев, Анатолий Николаевич; Прокопюк, Ольга Степановна; Сомова, Е. В.; Логинова, Ольга Александровна; Prokopiuk, V. Y.; Goltsev, A. M.; Prokopiuk, O. S.; Somova, K. V.; Loginova, O. O.
2018Нейроаутоімунні реакції у хворих з не нейропатичною формою лізосомних хвороб накопиченняПічкур, Наталія Олександрівна; Пичкур, Наталия Александровна; Pichkur, N. O.
2018Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності ендотеліальної дисфункціїПівторак, К. В.; Пивторак, Е. В.; Pivtorak, K. V.
2018Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стресЛетняк, Наталія Ярославівна; Корда, Михайло Михайлович; Летняк, Наталья Ярославовна; Корда, Михаил Михайлович; Letnyak, N. Ya.; Korda, M. M.
2018Протипаркінсонічний профіль амантадину з гліцином у щурів за умов експериментального МФТП-паркінсонізмаМакаренко, О. В.; Криворучко, Т. М.; Криворучко, Т. Н.; Makarenko, O. V.; Kryvoruchko, T. M.
2018Значимість віку дебюту та особливостей клінічних проявів для диференційної діагностики симптомів харчової гіперчутливості на шкірі у дітейПахольчук, О. П.; Pakholchuk, O. P.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 82