Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 2 (143) : [81] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 81
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Вплив ксеногенної трансплантації нативних і трансфікованих геном інтерлейкіна-10 мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієлітуЦимбалюк, В. І.; Пічкур, Л. Д.; Вербовська, С. А.; Акінола, С. Т.; Васлович, В. В.; Дерябіна, О. Г.; Похоленко, Я. О.; Топорова, О. К.; Шувалова, Н. С.; Кордюм, В. А.; Цымбалюк, В. И.; Пичкур, Л. Д.; Вербовская, С. А.; Акинола, С. Т.; Васлович, В. В.; Дерябина, О. Г.; Похоленко, Я. О.; Топорова, О. К.; Шувалова, Н. С.; Кордюм, В. А.; Tsymbaliuk, V. I.; Pichkur, L. D.; Verbovska, S. А.; Akinola, S. Т.; Vaslovich, V. V.; Deriabina, E. G.; Pokholenko, I. O.; Toporova, O. K.; Shuvalova, N. S.; Коrdium, V. А.
2018Влияние глицерина на постгипертонический шок эритроцитовЧабаненко, Е. А.; Шапкина, О. А.; Орлова, Н. В.; Шпакова, Н. М.; Чабаненко, О. О.; Шапкіна, О. О.; Орлова, Н. В.; Шпакова, Н. М.; Chabanenko, O. O.; Shapkina, O. O.; Orlova, N. V.; Shpakova, N. M.
2018Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозуЩерба, В. В.; Корда, М. М.; Shcherba, V. V.; Korda, M. M.
2018Клінічна оцінка фотокомпозиційних відновлень зубів, виконаних за удосконаленими підходамиУдод, О. А.; Бекузарова, Х. І.; Удод, А. А.; Бекузарова, К. И.; Udod, O. A.; Bekuzarova, Kh. I.
2018Психофізіологічна відповідна реакція організму пацієнта на ортопедичні конструкціїНідзельський, Михайло Якович; Цветкова, Наталія Володимирівна; Сегеденко, В. Ф.; Нидзельский, Михаил Яковлевич; Цветкова, Наталия Владимировна; Nidzelsky, M. Y.; Tsvetkova, N. V.; Segedenko, V. F.
2018Дослідження стану судин пародонту тютюнозалежних хворих із генералізованим пародонтитом, за даними показників реопародонтографіїІльчишин, М. П.; Хороз, Л. М.; Виноградова, О. М.; Ильчишин, М. П.; Хороз, Л. М.; Виноградова, Е. Н.; Ilchyshyn, M. P.; Khoroz, L. M.; Vynogradova, O. M.
2018The humoral link of immune defense in experimental bacterial-immune periodontitisDemkovych, A. Ye.; Bondarenko, Yu. I.; Hasiuk, P. A.; Демкович, А. Є.; Бондаренко, Ю. І.; Гасюк, П. А.; Демкович, А. Е.; Бондаренко, Ю. И.; Гасюк, П. А.
2018Оцінка ефективності лікувально-профілактичного комплексу за динамікою імунобіохімічних маркерів ротової рідини, системи інтерферону та клітинного імунітету у хворих на хронічну герпетичну інфекцію при плануванні дентальної імплантаціїБіда, А. В.; Романова, Ю. Г.; Чабан, Т. В.; Беда, А. В.; Романова, Ю. Г.; Чабан, Т. В.; Bida, А. V.; Romanova, Yu. G.; Chaban, T. V.
2018Клинико-морфологический анализ и прогностические критерии рецидивирования и прогрессии неинвазивных уротелиальных раков мочевого пузыряЯковцова, И. И.; Титов, Е. В.; Ивахно, И. В.; Яковцова, І. І.; Тітов, Є. В.; Івахно, І. В.; Yakovtsova, I. I.; Titov, Ye. V.; Ivakhno, I. V.
2018Морфологічні особливості макрофагів CD16 і гладких міоцитів легеневої артерії плодів та новонароджених, що зазнали впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксіїСорокіна, І. В.; Калужина, О. В.; Плітень, О. М.; Сорокина, И. В.; Калужина, О. В.; Плитень, О. Н.; Sorokina, I. V.; Kaluzhyna, O. V.; Pliten, O. M.
2018Вплив внутрішньовенного введення наночастинок срібла на ДНК ядер клітин тимуса, лімфатичних вузлів і фолікулярного оточення ооцита в умовах експериментального системного аутоімунного ушкодженняВознесенська, Т. Ю.; Ступчук, М. С.; Грушка, Н. Г.; Кондрацька, О. А.; Блашків, Т. В.; Вознесенская, Т. Ю.; Ступчук, М. С.; Грушка, Н. Г.; Кондрацкая, А. А.; Блашкив, Т. В.; Voznesenskaya, T. Yu.; Stupchuk, M. S.; Grushka, N. G.; Kondratskaya, O. A.; Blashkiv, T. V.
2018Особливості морфології фетальної печінки щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції наносрібломШаторна, В. Ф.; Гарець, В. І.; Кононова, І. І.; Шаторная, В. Ф.; Гарец, В. И.; Кононова, И. И.; Shatornaya, V. F.; Garets, V. I.; Kononova, I. I.
2018Особливості морфогенезу нижньої щелепи в ранньому періоді онтогенезу людиниЦигикало, О. В.; Паліс, С. Ю.; Цигикало, О. В.; Палис, С. Ю.; Tsygykalo, О. V.; Palis, S. Yu.
2018Експериментальне обґрунтування використання колагенового імплантату при хірургічному лікуванні параректальних норицьФелештинський, Я. П.; Борн, Є. Є.; Дядик, О. О.; Григоровська, А. В.; Козлова, К. С.; Фелештинский, Я. П.; Борн, Е. Е.; Дядик, Е. А.; Григоровская, А. В.; Козлова, К. С.; Feleshtinsky, Ya. P.; Born, E. E.; Dyadik, O. O.; Grigorovskaya, A. V.; Kozlova, K. S.
2018Зміни макроморфометричних параметрів нирки після нефректомії контралатеральної у хворих різних соматотипівМонастирський, В. М.; Монастырский, В. Н.; Monastyrsky, V. М.
2018Аналіз складу імунокомпетентних клітин термінальних бронхіол при хронічних обструктивних захворюваннях легеньКуюн, Л. О.; Куюн, Л. А.; Kuyun, L. O.
2018Лимфатическая система в области тройничного нерваАсланов, З. Г.; Aslanov, Z. G.
2018Особенности микробиоценоза влагалища у беременных с внутриутробным инфицированиемЩербина, Н. А.; Выговская, Л. А.; Щербина, М. О.; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
2018Magnetic resonance imaging in diagnostic of mastoiditisSharmazanova, O. P.; Demidova, O. O.; Souissi, Hamza; Шармазанова, О. П.; Демидова, О. О.; Суіссі, Хамза; Шармазанова, А. П.; Демидова, А. А.; Суисс, Хамза
2018Эффективность применения методов трубчатой торакостомии в грудной хирургииМамедов, Э. Ш.; Мамедов, Е. Ш.; Mamedov, E. Sh.
2018Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусуКондратенко, Ю. М.; Шаргородська, І. В.; Лаврик, Н. С.; Лисенко, М. Г.; Кондратенко, Ю. Н.; Шаргородская, И. В.; Лаврик, Н. С.; Лысенко, М. Г.; Kondratenko, Y. M.; Shargorodska, I. V.; Lavryk, N. S.; Lysenko, M. G.
2018Мотивація як важливий елемент формування безперервного професійного розвитку лікарів-інтернівФедоров, С. В.; Fedorov, S. V.
2018Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапіКозлова, І. В.; Козлова, И. В.; Kozlova, I. V.
2018Развитие аутоиммунного процесса и степень полиморфизма гена FCGRIIC при болезни ХашимотоМамедова, Н. А.; Mamedova, N. A.
2018Клинико-иммунологические проявления локально-инфекционно-воспалительных заболеваний при тимомегалииМагеррамова, С. Г.; Magerramova, S. H.
2018Мутації кіназного домена гена BCR/ABL1 у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з вторинною резистентністю до терапії іматинібомДмитренко, І. В.; Мінченко, Ж. М.; Дягіль, І. С.; Дмитренко, И. В.; Минченко, Ж. Н.; Дягиль, И. С.; Dmytrenko, I. V.; Minchenko, Zh. M.; Dyagil, I. S.
2018Вплив комбінованої терапії на артеріальну гіпертензію у хворих цукровим діабетом 2 типуШелест, Б. О.; Шелест, Б. А.; Shelest, B. O.
2018Лечение сочетанной травмы позвоночника и конечностейЯгубов, Э. Г.; Рагимов, З. Р.,; Ахмедзаде, А. Я.; Ягубов, Э. Г.; Рагимов, З. Р.; Ахмедзаде, А. Я.; Yagubov, E. G.; Rahimov, Z. R.; Ahmedzade, A. Ja.
2018Клінічний стан дітей в періоді ремісії онкогематологічних захворювань перед проведенням санаторно-курортної реабілітаціїШаповалова, Г. А.; Бабов, К. Д.; Шаповалова, А. А.; Бабов, К. Д.; Shapovalova, A. A.; Babov, K. D.
2018Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолуШалай, Я. Р.; Мандзинець, С. М.; Гренюх, В. П.; Фінюк, Н. С.; Бабський, А. М.; Шалай, Я. Р.; Мандзинец, С. М.; Гренюх, В. П.; Финюк, Н. С.; Бабский, А. М.; Shalai, Ya. R.; Mandzynets, S. M.; Hreniukh, V. P.; Finiuk, N. S.; Babsky, A. M.
2018Математична модель індивідуального прогнозу ймовірності розвитку набутої міопії у дітейЦибульська, Т. Є.; Пашкова, О. Є.; Цыбульская, Т. Е.; Пашкова, Е. Е.; Tsybulskaya, T. E.; Pashkova, E. E.
2018Динамика газового состава и коагуляционных свойств крови у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой при проведении терапевтической гипотермииЦарев А. В.; Царьов О. В.; Tsarev A. V.
2018Особливості ліпідного спектру крові при різних ступенях хронічного захворювання нирок у дітейФролова, Т. В.; Кононенко, О. В.; Атаманова, О. В.; Стрюкова, І. В.; Фролова, Т. В.; Кононенко, О. В.; Атаманова, О. В.; Стрюкова, И. В.; Frolova, T. V.; Kononenko, O. V.; Atamanova, O. V.; Stryukova, I. V.
2018Эффективность предоперационной профилактики венозного тромбоэмболизма в абдоминальной хирургииСяо, Ян; Syao, Yan
2018Вплив вторинного гіперпаратиреозу на деякі показники гемостазу у хворих хронічною хворобою нирок VД стадіїСторожук, О. Б.; Луговський, Е. В.; Сторожук, Л. О.; Сторожук, Б. Г.; Селезньова, І. Б.; Сторожук, А. Б.; Луговской, Э. В.; Сторожук, Л. А.; Сторожук, Б. Г.; Селезнева, И. Б.; Storozhuk, O. B.; Lugovsky, E. V.; Storozhuk, L. O.; Storozhuk, B. G.; Selyeznʹova, I. B.
2018Вплив синдрому надлишкового бактеріального росту на ускладнення портальної гіпертензії при різних її формахСтепанов, Ю. М.; Чалий, М. В.; Степанов, Ю. М.; Чалый, Н. В.; Stepanov, Yu. M.; Chaliy, N. V.
2018Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомыРыков, С. А.; Могилевский, С. Ю.; Петренко, О. В.; Денисюк, Л. И.; Медведовская, Н. В.; Корытнюк, Р. С.; Риков, С. О.; Могілевський, С. Ю.; Петренко, О. В.; Денисюк, Л. І.; Медведовська, Н. В.; Коритнюк, Р. С.; Rykov, S.; Mogilevskyy, S.; Petrenko, O.; Denisyuk, L.; Medvedovska, N.; Korytnyuk, R.
2018Стан системи нітроген (ІІ) оксиду у щурів за умови «пасивного тютюнокуріння» на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому та віковому аспектахРуцька, А. В.; Криницька, І. Я.; Руцкая, А. В.; Криницкая, И. Я.; Rutska, A. V.; Krynytska, I. Y.
2018Роль кальцієво-фосфорного обміну в патогенезі стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів хворих на ожирінняПасієшвілі, Л. М.; Іванова, К. В.; Пасиешвили, Л. М.; Иванова, Е. В.; Pasiyeshvili, L. M.; Ivanova, K. V.
2018Оцінка вмісту цитокінів у крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, під впливом комбінованої цукровознижувальної терапіїПавловський, С. А.; Павловский, С. А.; Pavlovskyi, S. A.
2018Динаміка гормональних показників у жінок з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікуванняПавловська, М. О.; Павловская, М. А.; Pavlovska, M. O.
2018Дослідження впливу препаратів антипроліферативної дії на тканинні структури ока тварин в експериментіНовак, Л. П.; Петренко, О. В.; Савіцька, І. М.; Новак, Н. В.; Новак, Л. П.; Петренко, О. В.; Савицкая, И. М.; Новак, Н. В.; Novak, L. P.; Petrenko, O. V; Savitskaya, I. M.; Novak, N. V.
2018Ефективність різних схем терапії у хворих на хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекціїЛядова, Т. І.; Волобуєва, О. В.; Гаміловська, А. П.; Павлікова, К. В.; Лядова, Т. И.; Волобуева, О. В.; Гамиловская, А. П.; Павликова, К. В.; Liadova, T. I.; Volobueva, O. V.; Gamilovska, A. P.; Pavlikova, K. V.
2018Когнитивный профиль пострадавших при критических состояниях, связанных с боевой и небоевой травмойКриштафор, А. А.; Йовенко, И. А.; Криштафор, Д. А.; Оленюк, Д. В.; Кріштафор, А. А.; Йовенко, І. А.; Кріштафор, Д. А.; Оленюк, Д. В.; Krishtafor, A. A.; Yovenko, I. A.; Krishtafor, D. A.; Oleniuk, D. V.
2018Стан імунологічної резистентності в умовах експериментального бактеріального риніту та його фармакологічної корекціїКрижна, С. І.; Київська, Ю. О.; Козар, В. В.; Крыжная, С. И.; Киевская, Ю. А.; Козар, В. В.; Kryzhna, S. I.; Kievska, Yu. A.; Kozar, V. V.
2018Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководнюКовальчук, І. М.; Гжегоцький, М. Р.; Ривіс, Й. Ф.; Ковальчук, С. М.; Ковальчук, И. Н.; Гжегоцкий, М. Р.; Ривис, Й. Ф.; Ковальчук, С. Н.; Kovalchuk, I. M.; Gzhegotsky, M. R.; Rivis, Y. F.; Kovalchuk, S. M.
2018Клінічні аспекти рівню ендотеліну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі гіпертонічної хворобиКапустник, В. А.; Архіпкіна, О. Л.; Капустник, В. А.; Архипкинa, O. Л.; Kapustnik, V. A.; Arkhipkina, O. L.
2018Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей зі сколіозомДичко, О. А.; Дычко, Е. А.; Dychko, E. A.
2018Монолатеральна спінальна анестезія у судинній хірургії однієї добиГригор’єв, С. В.; Балдін, І. А.; Григорьев, С. В.; Балдин, И. А.; Grigoryev, S. V.; Baldin, I. A.
2018Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артеріїГрабовський, Ю. В.; Грабовский, Ю. В.; Hrabovskyi, Yu. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 81