Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (145) : [88] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 88
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Стійкість еритроцитів щурів різного віку до гіпертонічних умов середовищаКоба, Л. В.; Шапкіна, О. О.; Жуйкова, А. Є.; Бондаренко, В. А.; Коба, Л. В.; Шапкина, О. А.; Жуйкова, А. Е.; Бондаренко, В. А.; Koba, L. V.; Shapkina, O. A.; Zhuikova, A. E.; Bondarenko, V. A.
2018Аналіз стану відновлень зубів з фотокомпозиційних матеріалівУдод, О. А.; Бекузарова, Х. І.; Удод, А. А.; Бекузарова, К. И.; Udod, O. A.; Bekuzarova, Kh. I.
2018Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возрастаРизаев, Ж. А.; Асадуллаев, Н. С.; Абдувакилов, Ж. У.; Різаєв, Ж. А.; Асадуллаєв, Н. С.; Абдувакілов, Ж. У.; Rizaev, J. A.; Asadullaev, N. S.; Abduvakilov, J. U.
2018Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптаціїПясецька, Л. В.; Лучинський, М. А.; Вадзюк, С. Н.; Пясецкая, Л. В.; Лучинский, М. А.; Вадзюк, С. Н.; Pyasetska, L. V.; Luchynskiy, M. A.; Vadzyuk, S. N.
2018Використання пломбувальних матеріалів у районних та міських лікувальних закладах Кіровоградської областіЛяшенко, А. С.; Удод, О. А.; Роман, О. Б.; Ляшенко, А. С.; Удод, А. А.; Роман, О. Б.; Liashenko, A. S.; Udod, O. A.; Roman, O. B.
2018Рациональный подход к комплексной профилактике и лечению воспалительных заболеваний пародонтаЗакизаде, А. Е.; Алиева, Е. Р.; Мамедов, З. Н.; Закізаде, А. Е.; Алієва, Е. Р.; Мамедов, З. Н.; Sakizade, A. E.; Aliyeva, E. R.; Mamedov, Z. N.
2018Вплив кардіопульмональної патології на імунокомпетентні клітини ясенЄмельянова, Н. Ю.; Емельянова, Н. Ю.; Emelyanova, N. Yu.
2018Оцінка ефективності ендодонтичного лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зубаГан, І. В.; Зубачик, В. М.; Пороховська, Н. В.; Ган, И. В.; Зубачик, В. М.; Пороховская, Н. В.; Han, I.; Zubachyk, V.; Porokhovska, N.
2018Чи є ефективними масові флюорографічні обстеження населення при виявленні туберкульозу легеньМащак, О. І.; Костенецький, М. І.; Лемешко, Л. Т.; Черненко, С. В.; Куцак, А. В.; Мащак, А. И.; Костенецкий, М. И.; Лемешко, Л. Т.; Черненко, С. В.; Куцак, А. В.; Maschak, O. I.; Kostenetsky, M. I.; Lemeshko, L. T.; Chernenko, S. V.; Kutsak, A. V.
2018Клініко-економічна ефективність застосування деструктивних методів лікування епідермальних дисплазій шкіри в умовах міждисциплінарної медичної практикиЗюков, О. Л.; Ошивалова, О. О.; Зюков, О. Л.; Ошивалова, Е. А.; Ziukov, O. L.; Oshyvalova, О. O.
2018Самооцінка системи управління медичною профілактикою у багатопрофільному закладі охорони здоров’я за функціональною методикоюГандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. А.
2018Мікросателітна нестабільність в поліпах товстої кишки різної гістологічної будови з безсимптомним перебігомВаривода, О. Ю.; Варивода, Е. Ю.; Varyvoda, O. Yu.
2018Морфологічні основи морфогенезу серця у ранньому постнатальному розвитку в норміШевченко, І. В.; Шевченко, И. В.; Shevchenko, I. V.
2018Экспериментально-морфологическое обоснование дифференцированного подхода к лечению периимплантитаШевела, Т. Л.; Походенько-Чудакова, И. О.; Кабак, С. Л.; Шевела, Т. Л.; Походенько-Чудакова, І. О.; Кабак, С. Л.; Shevela, T. L.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Kabak, S. L.
2018Морфологічні зміни в яєчках щурів після вживання ехінацеї пурпуровоїШарапова, О. М.; Шарапова, Е. Н.; Sharapova, E. N.
2018Статеві відмінності кровопостачання сечівника у плодів людини 6 місяцівХмара, Т. В.; Заморський, І. І.; Бойчук, О. М.; Бамбуляк, А. В.; Гончаренко, Валентина Анатоліївна; Заморский, И. И.; Khmara, Т. V.; Zamorskii, I. I.; Boichuk, O. M.; Bambuliak, A. V.; Goncharenko, V. A.
2018Стан вінцевих артерій при моделюванні атеросклерозу у щурівТрясак, Н. С.; Сілкіна, Ю. В.; Трясак, Н. С.; Силкина, Ю. В.; Tryasak, N. S.; Silkina, Yu. V.
2018Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожньої кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінкиТатарчук, Л. В.; Гнатюк, М. С.; Tatarchuk, L. V.; Hnatjuk, M. S.
2018Экспериментальное исследование гепатотоксичности 2% раствора лидокаина гидрохлорида при различном числе инъекцийПоходенько-Чудакова, И. О.; Максимович, Е. В.; Походенько-Чудакова, І. О.; Максимович, К. В.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Maksimovich, E. V.
2018Порівняння ембріотропної дії солей кадмію на ембріогенез щурів в експериментіНефьодова, О. О.; Гальперін, О. І.; Нефедова, Е. А.; Гальперин, А. И.; Nefodova, O. O.; Halperin, O. I.
2018Експериментальне визначення впливу хлориду кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом селену на показники ембріогенезу щурівНефьодова, О. О.; Білишко, Д. В.; Нефедова, Е. А.; Билишко, Д. В.; Nefodova, O. O.; Bilishko, D. V.
2018Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на показники ембріогенезу щурівНефьодова, О. О.; Азаров, О. І.; Нефедова, Е. А.; Азаров, А. И.; Nefodova, O. O.; Azarov, O. I.
2018Особливості морфо-функціональної перебудови гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи нестатевозрілих щурів на ранніх стадіях розвитку експериментального цукрового діабетуЖураківська, О. Я.; Попович, Ю. І.; Олійник, І. Ю.; Міськів, В. А.; Жураківський, В. М.; Тимощук, О. В.; Журакивская, О. Я.; Попович, Ю. И.; Олийнык, И. Ю.; Миськив, В. А.; Журакивский, В. М.; Тымощук, О. В.; Zhurakivska, O. Ya.; Popovich, Yu. I.; Oliynyk, I. U.; Zhurakivskiy, V. M.; Tymochuk, O. V.; Miskiv, V. A.
2018Траектория канала нижней челюсти по данным конусно-лучевой компьютерной томографииЖуравлева, Н. В.; Кабак, С. Л.; Мельниченко, Ю. М.; Журавльова, Н. В.; Кабак, С. Л.; Мельниченко, Ю. М.; Zhuravleva, N. V.; Kabak, S. L.; Melnichenko, Y. M.
2018Морфометричні зміни серця при ожирінні та після його хірургічного лікуванняДука, Р. В.; Кошарний, В. В.; Абдул-Огли, Л. В.; Кушнарьова, К. А.; Дука, Р. В.; Кошарный, В. В.; Абдул-Оглы, Л. В.; Кушнарёва, Е. А.; Duka, R. V.; Kosharny, V. V.; Abdul-Ogli, L. V.; Kushnaryova, K. A.
2018Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку після пластики пахвинного каналу при косій пахвинній грижіГрицуляк, Б. В.; Грицуляк, В. Б.; Долинко, Н. П.; Поливкан, М. І.; Халло, О. Є.; Грицуляк, Б. В.; Грицуляк, В. Б.; Долинко, Н. П.; Поливкан, М. И.; Халло, А. Е.; Hrytsuliak, B. V.; Hrytsuliak, V. B.; Dolynko, N. P.; Polyvkan, M. I.; Halo, O. Ye.
2018Щільність імунокомпетентних клітин мантійної зони лімфоїдних вузликів білої пульпи селезінки щурів-самців репродуктивного віку в нормі та після антигенної стимуляції організмуГоловацький, А. С.; Гербут, А. О.; Кочмарь, М. Ю.; Гецко, О. І.; Палапа, В. Й.; Головацкий, А. С.; Гербут, А. А.; Кочмарь, М. Ю.; Гецко, А. И.; Палапа, В. И.; Holovatskyi, A. S.; Herbut, A. O.; Kochmar, M. Y.; Hetsko, O. I.; Palapa, V. Y.
2018Гістологічні зміни у підшлунковій залозі щурів із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом після проведення гастроплікаціїГавриш, Р. Я.; Лукавецький, О. В.; Гавриш, Я. І.; Гавриш, Р. Я.; Лукавецкий, А. В.; Гавриш, Я. И.; Havrysh, R.; Lukavetskiy, O.; Havrysh, Y.
2018Структурные изменения в стенке брюшной аорты при воздействии иммобилизационного стресса на фоне длительной симпатикотонии в экспериментеГаврелюк, С. В.; Gavreliuk, S. V.
2018Морфологічна характеристика міокарда при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекціїВласюк, Т. І.; Власюк, Т. И.
2018Особливості стійкості до антибіотиків мікроорганізмів у складі мікрофлори шлунково-кишкового тракту у хворих на гепатит ВСкляр, Т. В.; Лаврентьєва, К. В.; Кременчуцька, П. Є.; Лихолат, О. А.; Джужа, Д. О.; Скляр, Т. В.; Лаврентьева, Е. В.; Кременчуцкая, П. Е.; Лихолат, А. А.; Джужа, Д. О.; Sklyar, T. V.; Lavrentievа, K. V.; Kremenchuсka, P. Е.; Lуkholat, O. A.; Dzhuzha, D. O.
2018Поверхневі антигени збудника дифтерії, одержані за допомогою фізичних чинників, як біологічна платформа для розробки комбінованої дифтерійної кандидат-вакциниЄлисеєва, І. В.; Бабич, Є. М.; Ждамарова, Л. А.; Білозерський, В. І.; Колпак, С. А.; Елисеева, И. В.; Бабич, Е. М.; Ждамарова, Л. А.; Белозерский, В. И.; Колпак, С. А.; Yelyseyeva, I. V.; Babych, E. M.; Zhdamarova, L. A.; Belozersky, V. I.; Kolpak, S. A.
2018Количественные и качественные показатели различных видов микроорганизмов в зависимости от степени тяжести заболеваний верхних дыхательных путейАлиев, М. Х.; Ибаева, Ш. Е.; Алієв, М. Х.; Ібаєва, Ш. Е.; Aliev, M. H.; Ibaeva, Sh. E.
2018Сравнительный анализ различных методологических подходов к идентификации репродуктивной токсичности пестицидовШeпельская, Н. Р.; Колянчук, Я. В.; Шeпельська, Н. Р.; Колянчук, Я. В.; Shepelskaya, N. R.; Kolianchuk, Y. V.
2018Обґрунтування застосування понятійного апарата для математичного дослідження діяльності гормонопродукувальних клітинРябуха, О. І.; Рябуха, О. И.; Ryabukha, O. І.
2018Навчальний процес очима студентів: результати анкетування після завершення вивчення дисципліни «Радіологія»Якубовська, О. М.; Коваленко, Т. П.; Семененко, А. І.; Ясько, В. В.; Баланюк, О. Б.; Редчіц, М. А.; Якубовская, О. М.; Коваленко, Т. П.; Семененко, А. И.; Ясько, В. В.; Баланюк, О. Б.; Редчиц, Н. А.; Yakubovska, O. M.; Kovalenko, T. P.; Semenenko, A. I.; Yasko, V. V.; Balaniuk, O. B.; Redchits, M. A.
2018Самостійна робота студентів, як фактор модернізації навчального процесу вивчення профілактичної медициниТимощук, О. В.; Tymoshchuk, O. W.
2021Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю СBCR) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензіяСередюк, В. Н.; Seredyuk, V. N.
2018Improvement of teaching methods at the department of obstetrics and gynecology in Ivano-Frankivsk national medical university by introducing of new innovative technologiesPakharenko, L. V.; Пахаренко, Л. В.
2018Шляхи удосконалення та закріплення знань при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія»Басюга, І. О.; Басюга, И. О.; Basiuha, I.
2018Критерії диференціації первинних та вторинних змін концентрації амінокислот та ацилкарнітинів, виявлених у ході селективного скринінгу спадкових порушень метаболізму у дітей з ураженням печінкиБарвінська, О. Ю.; Ольхович, Н. В.; Горовенко, Н. Г.; Барвинская, О. Ю.; Ольхович, Н. В.; Горовенко, Н. Г.; Barvinska, O.; Olkhovych, N.; Gorovenko, N.
2018Вплив деносумабу на мінеральну щільність кісткової тканини у жінок з постменопаузальним остеопорозомЯковенчук, Н. М.; Яковенчук, Н. Н.; Yakovenchuk, N. N.
2018Деякі особливості взаємозв’язку патогенетичних механізмів гіпосалівації та маркерів запалення при ревматоїдному артриті і синдромі ШегренаЯкименко, Д. О.; Yakimenko, D. O.
2018Нові можливості лікування хвороби сухого окаШаргородська, І. В.; Лємєнєва, А. А.; Шаргородская, И. В.; Леменева, А. А.; Shargorodska, I. V.; Liemienieva, A. A.
2018Психосоціальне забезпечення пацієнтів з хронічними дерматозами: стратегія персоніфікації освітньо-поведінкової корекції та її реалізація на етапі первинної медичної допомогиЧеркашина, Л. В.; Cherkashyna, L. V.
2018Вибір способу алогерніопластики при троакарних грижах поєднаних з діастазом прямих м’язів животаФелештинський, Я. П.; Дадаян, В. А.; Фелештинский, Я. П.; Дадаян, В. А.; Feleshtynsky, Ia. P.; Dadayan, V. А.
2018Цитокіногенез при TLR-опосередкованій активації моноцитів периферичної крові у хворих з розсіяним склерозомТупотілов, О. В.; Коляда, Т. І.; Тупотилов, А. В.; Коляда, Т. И.; Tupotilov, O. V.; Kolyada, T. I.
2018Стентування шлункової трубки при неспроможності лінії стаплерного шва після рукавної резекції шлункаСлабкий, Г. О.; Усенко, О. Ю.; Тодуров, І. М.; Перехрестенко, О. В.; Калашніков, О. О.; Косюхно, С. В.; Якимець, В. М.; Терешкевич, І. С.; Слабкий, Г. А.; Усенко, А. Ю.; Тодуров, И. М.; Перехрестенко, А. В.; Калашников, А. А.; Косюхно, С. В.; Якимец, В. Н.; Терешкевич, И. С.; Slabkiy, G. O.; Usenko, O. Y.; Todurov, I. M.; Perekhrestenko, O. V.; Kalashnikov, O. O.; Kosiukhno, S. V.; Yakimets, V. M.; Yakimets, V. M.; Tereshkevich, I. S.
2018Вплив донорів гідрогену сульфіду на показники оксидативного стресу та системи нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки щурів за умов введення еналаприлуСклярова, Ю. О.; Фоменко, І. С.; Склярова, Ю. О.; Фоменко, И. С.; Sklyarova, Yu. O.; Fomenko, I. S.
2018Особливості інтенсивної терапії хребетно-спинномозкової травмиСальков, М. М.; Овчаренко, Д. В.; Царьов, О. В.; Йовенко, І. О.; Дубина, В. М.; Сальков, Н. Н.; Овчаренко, Д. В.; Царев, А. В.; Йовенко, И. А.; Дубина, В. Н.; Salkov, M. M.; Ovcharenko, D. V.; Tsarev, O. V.; Yovenko, I. A.; Dubina, V. M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 88