Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10722
Title: Особливості гістотопографії острівців маляссе
Other Titles: Specifics of the histotopography of the islands of mallasez
Authors: Верченко, І. В.
Гасюк, Анатолій Петрович
Костиренко, Олексій Петрович
Verchenko, I. V.
Gasyuk, A. P.
Kostyrenko, O. P.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Верченко І. В. Особливості гістотопографії острівців маляссе / І. В. Верченко ; наук. керівник : А. П. Гасюк, О. П. Костиренко // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції "Medical students' conference in Poltava" (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28–29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 44–45.
Abstract: Останнім часом актуальним стало вивчення острівців Маляссе, які згідно з різними літературними джерелами, представляють рудиментарні епітеліальні утворення. Завдяки своїм морфогенетичним властивостям вони призводять до розвитку різних патологічних процесів: запалення, дистрофії, утворення зубних кіст, одонтогенних пухлин, резорбції поверхні альвеолярної кістки і т. ін. Попри всі ці недоліки відмічаються позитивні властивості острівців. Так, вони сприяють процесу підтримання гомеостазу тканин пародонту, виконують важливу роль у відновленні волокнистих структур періодонтального простору і т. ін.
Keywords: запалення
дистрофії
утворення зубних кіст
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10722
Appears in Collections:MEDSCOP 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifics_of_the_histotopography_of_the_islands_of_mallasez.pdf534,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.