Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10741
Title: Стимуляція гігієни порожнини рота у першокласників
Other Titles: Promoting oral care in the first grade schoolchildren
Authors: Патлай, І. Г.
Янко, Наталія Валентинівна
Patlai, I. G.
Yanko, N. V.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Патлай І. Г. Стимуляція гігієни порожнини рота у першокласників / І. Г. Патлай ; наук. керівник : Н. В. Янко // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції "Medical students' conference in Poltava" (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28–29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 49–50.
Abstract: Дитинство є важливим періодом для набуття нових знань та практичних навичок, які відображатимуться пізніше в поведінці, пов’язаній із здоров’ям. Діти 6-9 років із м.Полтава мають незадовільний рівень гігієни порожнини рота (Каськова Л.Ф. та ін., 2018), отже потребують покращання гігієнічних навичок. Навчання навичкам гігієни порожнини рота в дітей потрібно планувати залежно від вікового розвитку і, навіть першокласникам потрібно подавати таку інформацію в ігровій формі.
Keywords: гігієна порожнини рота
діти молодшого шкільного віку
стимуляція гігієни
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10741
Appears in Collections:MEDSCOP 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Promoting_oral_care_in_the_first_grade_schoolchildren.pdf505,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.