Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10866
Title: Метод оперативного лікування переломів кісточок гомілки з використанням спеціалізованих інструментів
Authors: Литовченко, С. О.
Пелипенко, Олександр Васильович
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Литовченко C. О. Метод оперативного лікування переломів кісточок гомілки з використанням спеціалізованих інструментів / С. О. Литовченко ; наук. керівник : О. В. Пелипенко // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, 23 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 56–57.
Abstract: Переломи кісточок гомілки є одними з найпоширеніших у дорослого та дитячого населення. Значний час непрацездатності травмованих, використання загального інструментарію, який має свої недоліки, можливі ускладнення як самої травми так і оперативних втручань, спонукають до пошуку нових методів лікування з використанням спеціалізованого інструменту, які, внаслідок спрощення роботи хірурга, зменшення ризику ускладнень, скорочення часу лікування та реабілітації, покращення якості життя пацієнта, матимуть значний соціально-економічний ефект. Метою роботи було дослідити розповсюдженість переломів кісточок гомілки які потребували оперативного лікування на базі 1 МКЛ м. Полтава, визначити основні недоліки використання загальнохірургічного ортопедичного інструментарію при оперативному лікуванні переломів кісточок гомілки. Розробити методику оперативного лікування з використанням спеціалізованого інструментарію для спрощення проведення металоостеосинтезу кісточок гомілки.
Keywords: переломи кісточок гомілки
металоостеосинтез кісточок гомілки
інструментарій
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10866
Appears in Collections:Актуальні питання клінічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_operativnogo_likuvannya_perelomiv.pdf34,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.