Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10899
Title: Психологічні предиктори виникнення депресивних розладів у підлітків
Authors: Рахматова, Ю. О.
Чоповська, Д. О.
Кіяшко, А. О.
Животовська, Лілія Валентинівна
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Психологічні предиктори виникнення депресивних розладів у підлітків / Ю. О. Рахматова, Д. О. Чоповська, А. О. Кіяшко ; наук. керівник : Л. В. Животовська // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, 23 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 75–77.
Abstract: Тривалий час вважалося, що на депресивні розлади страждають лише дорослі, однак результати наукових досліджень, які почали проводитися приблизно з другої половини ХХ століття (Р. Спітц 1946 р; Дж. Боулбі 1961 р; Я.П. Циркин 1970 р та ін.) показали, що депресія не має вікових обмежень і може розвиватися з дитячого віку. За офіційними даними міжнародної статистики, депресивні розлади спостерігаються у 2% дітей та 6% підлітків. Проте результати сучасних досліджень показують, що частота депресивних розладів серед школярів та підлітків значно вища. За різними даними, поширеність депресії в дитячій популяції варіює від 0,7 до 25%. Згідно з дослідженням H.M. Іовчук, Г.З. Батигіної (1998), розповсюдженість депресії серед школярів становить 19%. Актуальність вивчення депресивних розладів у підлітків визначається низкою особливостей даного вікового періоду (особистісна і соціальна незрілість, емоційна нестійкість, підвищена реактивність, тощо), а також їх віковою специфікою (переважання маскованих форм депресивних розладів, атиповий перебіг, складність розпізнавання). Усі ці фактори стають причиною того, що часто депресивні розлади у підлітків залишаються непоміченими, молоді люди не отримують вчасно психологічної підтримки та допомоги, а їх психологічний стан та поведінка, наприклад, безпідставна агресивність, роздратованість, плаксивість, лінощі, неадекватно оцінюються оточуючими. Визначення психологічних передумов виникнення депресій, аналіз індивідуальних афективних проявів підлітків як внутрішньо особистісного екзистенційного відображення депресії має важливе діагностичне і терапевтичне значення.
Keywords: депресивні розлади
підлітки
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10899
Appears in Collections:Актуальні питання клінічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psihologichni_prediktori_viniknennya.pdf49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.