Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10918
Title: Якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом на фоні лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини
Authors: Степаненко, А. М.
Бібліва, І. І.
Монастирський, О. В.
Онищенко, К . І.
Подстриганова, Ю. О.
Ткаченко, М. О.
Волченко, Григорій Вілійович
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом на фоні лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини / А. М. Степаненко, І. І. Бібліва, О. В. Монастирський [ та ін.] ; наук. керівник : Г. В. Волченко // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, 23 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 90–92.
Abstract: Асоційована із станом здоров’я якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА) є важливим орієнтиром і кінцевою точкою якості терапії. Незважаючи на значну клінічну ефективність традиційної низькодозової терапії глюкокортикоїдами і метотрексатом, особливо на виразність ексудативного компоненту артриту, інші аспекти цієї важкої хвороби (втом-люваність, позасуглобові прояви, ускладнення стандартного лікування і власне самого захворювання) обумовлюють вкрай погану якість життя пацієнтів із РА. Метою роботи була оцінка впливу на якість життя пацієнтів із РА додавання до стандартної терапії інгібіторів ФНП (адалімумаб, етанерцепт та інфліксімаб). Було здійснено аналіз медичної документації 32 пацієнтів із РА, які через низьку ефективність стандартних засобів, отримували в додаток лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини. Оцінка якості життя здійснювалася за допомогою опитувальників SF-36 і HAQ II на початку і через 3 місяці застосування інгібіторів ФНП. Стандартизовані опитувальники дозволяють у числовому еквіваленті відобразити ступінь невідповідності поточної суб’єктивної оцінки деяких параметрів якості життя уявленню пацієнта про «ідеальний стан» за умови гіпотетичної відсутності захворювання.
Keywords: ревматоїдний артрит
якість життя
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10918
Appears in Collections:Актуальні питання клінічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakist_zittya.pdf34,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.