Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11000
Title: Здатність до конструктивної комунікації як вагома складова професійної готовності майбутнього лікаря
Authors: Бичко, Марина Вікторівна
Бычко, Марина Викторовна
Bychko, M. V.
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський національний педагогічний ун-т імені В. Г. Короленка
Citation: Бичко М. В. Здатність до конструктивної комунікації як вагома складова процесу підготовки майбутнього лікаря / М. В. Бичко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 22. – С. 22–25. – (Серія «Педагогічні науки»).
Abstract: Аналізується сутність понять «комунікація», «ефективна комунікація» та «конструктивна комунікація». Наведена класифікація та структурні характеристики засобів ефективної комунікації у контексті професійної діяльності лікаря. Обгрунтовується необхідність його підготовки до професійної комунікації під час навчання у вищій школі.
Keywords: комунікація
професійна готовність лікаря
ефективна комунікація
конструктивна комунікація
засоби комунікації
види комунікації
майбутні лікарі
комуникация
профессиональная готовность врача
эффективная комуникация
конструктивная комуникация
средства комуникации
виды комуникации
будущие врачи
communication
professional readiness of the doctor
effective communication
constructive communication
means of communication
types of communication
future doctors
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11000
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdatnist_do_konstructuvnoi_komunikacii.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.