Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11057
Title: Корекція морфологічних змін, які виникають у селезінці щурів при стресі, внутрішньоочеревинним уведенням торасеміду та мексидолу
Other Titles: Correction of moprphological changes that occur in the rats spleen under stress, by intraperitoneal administration of torasemide and mexidol
Authors: Артемова, Д. О.
Кислий, Владислав Федорович
Торубара, Олександра Олексіївна
Драбовський, Віталій Сергійович
Artemova, D. O.
Kyslyy, V. F.
Torubara, O. O.
Drabovsʹkyy, V. S
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Корекція морфологічних змін, які виникають у селезінці щурів при стресі, внутрішньоочеревинним уведенням торасеміду та мексидолу / Д. О. Артемова, В. Ф. Кислий, О. О. Торубара ; наук. керівник : В. С. Драбовський // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28–29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 71.
Abstract: Несприятливий вплив стресових реакцій на селезінку серед медичної спільноти є загальновідомим. Оскільки, актуальним завданням для медичної науки нині є пошук нових стреспротекторних засобів, вбачається доцільним вивчення антистресорної дії торасеміду та мексидолу на прикладі селезінки.
Keywords: торасемід
мексидол
селезінка
вплив стресових реакцій
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11057
Appears in Collections:MEDSCOP 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Correction_of_moprphological_changes_that_occur_in_the_rats_spleen_under.pdf496,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.