Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11195
Title: Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат "SIMPLEX"
Authors: Оніпко, Євген Леонідович
Король, Дмитро Михайлович
Мосейко, Олександр Олексійович
Кіндій, Дмитро Данилович
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 104016 Україна, МПК (2015.01) A 61 C 8/00. Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат "SIMPLEX" / Оніпко Є. Л., Король Д. М., Мосейко О. О., Кіндій Д. Д. ; заявник та патентовласник Оніпко Є. Л., Король Д. М., Мосейко О. О., Кіндій Д. Д. – № u 2015 06273 ; заявл. 25.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
Abstract: Стоматологічний внутрішньокістковий імплантат "Simplex" включає внутрішньокісткову частину, грановану головку, з'єднану через шийку з імплантатом, розділену кільцевою виїмкою на верхню та нижню частини. Внутрішньокісткова частина виконана із зовнішньою різьбою діаметром 2,8 мм, з постійним кроком 1,25 мм та перемінною глибиною, в цервікальній частині 0,16 мм, збільшуючись до 0,8 мм в апікальній частині, профіль різьбових витків виконаний трапецієвидно-притискним з кутом нахилу 15°, впадини різьби виконані у вигляді півсфери, в межах різьби виконана деротаційна борозна з відхилом скосу у напрямку, протилежному напрямку ходу різьби до 70°, шийка виконана циліндричної форми з полірованою поверхнею діаметром 2 мм, висотою 2,5 мм, з можливістю змінювати кут нахилу коронкової частини, головка виконана у вигляді зрізаного конуса, в верхній частині головки сформований зовнішній чотиригранник для утримання імплантату при його монтажі та демонтажі, в нижній частині сформована канавка для фіксації формувача ясен.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11195
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104016_uapatent.pdf184,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.