Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11369
Title: Використання можливостей інформаційних технологій у навчальних цілях
Authors: Коломієць, Богдан Сергійович
Коломиец, Богдан Сергеевич
Kolomiiets, B. S.
Гаврильєва, Ксеня Григорівна
Гаврильева, Ксения Григорьевна
Havrylieva, K. H.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Коломієць Б. С. Використання можливостей інформаційних технологій у навчальних цілях / Б. С. Коломієць, К. Г. Гаврильєва // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава: Астрая, 2019. – С. 152–156.
Abstract: Новітні інформаційні технології пропонують усебільший спектр областей їх використання, заклади вищої освіти акцентують увагу на можливості поширення інформації та на особливостях роботи з нею. Безумовно існує різниця опрацювання матеріалу в друкованому підручнику і на електроннному ресурсі. Сучаснний студент має перейти межу, ту невидиму грань, яка заважає старшому поколінню ефективно опроцьовувати інформацію за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Поширення навчального матеріалу – це та педагогічна умова, яка є основою позааудиторної роботи студентів та наріжним каменем заочної освіти. Одним з перших закладів вищої освіти у якому впроваджували заочну форму навчання та дистанційну освіту у ХІХ ст. був Массачусетський технологічний університет. Професори навчального закладу використовували тогочасні технології поширення інформації в освітніх цілях, а саме транслювали за допомогою радіо навчальний матеріал у формі радіопередач. Це стало проривом швидкості передачі матеріалу від закладу вищої освіти до рецепієнта. Рініше, також існувала форма передачі інформації для індивідуальної навчальної роботи студентів – листування. Таким чином, прослідковується взаємозалежність способу передачі інформації та її форми, що зумовлює потребу в розробці методів роботи з нею. Наш час – час цифрових технологій, тому успішність самостійної роботи студентів прямо залежить від ефективності роботи з ними. Сьогодення пропонує велику кількість інформації різного спрямування в розмаїті форм і видів, доступ до такої інформації можливий за умови використання сучасних інформаційних технологій, швидкість її передачі збільшуться з року в рік. Відбувається перенесення центру відповідальності за результати навчання на самого студента. Зміна ролі викладача активно обговорюється на наукових засіданнях і конференціях. Дослідження початкового етапу становлення дистанційної освіти є інтегральною складовою розвитку сучасної навчальної парадигми в Україні; Современные информационные технологии помогают распространять информацию быстро и эффективно. Высшие учебные заведения обращают особое внимание на эту их особенность в связи с внедрением и обширным использованием курсов дистанционного образования. Способы распространение учебной информации эволюционировали в соответствии с технологическим прогрессом. Передача знаний и работа с ними также претерпели значительные метаморфозы. ХХІ век требует от современного студента умения добывать знания самостоятельно, в течении всей его жизни, форма информации для самостоятельной учебной работы, имеет вид цифрового материала, именно поэтому умение быть успешным, держать руку на пульсе времени в значительной степени зависят от эффективности самостоятельной работы с информацией. Учебник – это специальная форма информации, структурированная таким образом, что имеет учебную ценность. Информационный ресурс – это лишь источник материала, не редко не имеющий ни формы, ни структуры, поэтому для самостоятельной учебной деятельности с ним необходимы навыки не только самообразовательной компетентности, но и умения работы с такой формой материала. Риски, связанные с самостоятельной работой сопоставимы с её преимуществами, так реклама, которая появляется во время работы с Интернет-ресурсами, плагиат, отсутствие научности, являются рисками, в то время как доступность и скорость распространения цифрового учебного материала, есть несомненными превосходствами. Таким образом, работа с информационными технологиями требует особой формы работы с таким материалом, и обязательного контроля преподавателя, наряду с самообразовательной и информационной компетентностями. Изменение роли преподавателя влечет за собой изменение самой системы образования. Центры ответственности за результаты образовательной деятельности переносятся на самого студента. В центре внимания образовательных учреждение есть сам студент со своими возможностями и интересами; The education information is the essence of learning. The forms of such data are evolved with time, from man-to-man learning to modern technologies usage, like digital information sources as computers and cell phones. Massachusetts University was one among first to introduce the technologies in the education process, which included broadcasting education material by means of radio. This way of transmitting the information has expedited the speed of spreading the education data dramatically, comparing to the preceding mailing. The demands of time made the Universities to look for the ways to include the technologies into the remote study to involve as many students as possible in the higher education. But there were some risks which are comparable to the benefits of information technologies usage, as the ability or inability of students to work over the information, spread at the high rate and in unusual form, like radiobroadcast. Traditional forms of education material, as books, have the certain structure and set of tasks to be worked over by the students, but the digital books are available in different forms. The difference between traditional book and digital ones can be insignificant, for example, it can be scanned copy of printed book but in digital form. Other kind is the new books accommodated for digital devices, which demanded the students to be competent and able to understand and process the education material. The source of knowledge has moved to e-sources which become available with e-devices use. Digital information requires relevant skills to be processed. The ability to obtain necessary information quickly is the newest chance to enhance the results of learning. The responsibility for the study is that factor which the students have to realize. The new information technologies should be integrated in the education process. The ways of integration demands us to investigate the peculiarities of the process of the introduction of information technologies in the past century in developed countries. New education techniques of learning must be grounded on the experience of those countries which were the first them to introduce.
Keywords: самоосвіта
інформаційно-комунікаційні технології
передача інформації
поширення навчального матеріалу
дистанційна освіта
самообразование
самообразовательная компетентность
информационные технологии
дистанционное образование
self-competence
remote learning
educational material
information technology
modern technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11369
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_mozhlyvostei_informatsiinykh.pdf343,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.