Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11391
Title: Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням
Authors: Сологор, Ірина Миколаївна
Сологор, Ирина Николаевна
Solohor, I. M.
Костенко, Вікторія Геннадіївна
Костенко, Виктория Геннадиевна
Kostenko, V. G.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Сологор І. М. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням / І. М. Сологор, В. Г. Костенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 393–396.
Abstract: У статті здійснюється спроба схарактеризувати особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням під керівництвом викладача; В статье осуществляется попытка охарактеризовать организацию самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка профессиональной направленности под руководством преподавателя; The paper highlights the key characteristics in some approaches towards the planning and guiding students’ independent learning during the course of English for special purposes.
Keywords: самостійна робота
мотивація
іноземна мова за професійним спрямуванням
самостоятельная работа
мотивация
иностранный язык профессиональной направленности
independent learning
motivation
foreign language
English for special purposes
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11391
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_orhanizatsii_samostiinoi.pdf327,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.