Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11568
Title: Патоморфологія : збірник тестових завдань
Authors: Старченко, Іван Іванович
Ройко, Наталія Віталіївна
Филенко, Борис Миколайович
Проскурня, Сергій Анатолійович
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Патоморфологія : збірник тестових завдань : [навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти ступеня магістра, які навч. за спец. 222 "Медицина", 228 "Педіатрія" у закладах вищої освіти МОЗ України] / І. І. Старченко, Н. В. Ройко, Б. М. Филенко, С. А. Проскурня ; МОЗ України, УМСА, Каф. пат. анатомії з секц. курсом. – Полтава, 2020. – 239 с.
Abstract: Навчальний посібник «Патоморфологія: збірник тестових завдань» призначений для підготовки здобувачів вищої медичної освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» до складання ліцензійного іспиту «КРОК-1. Загальна лікарська підготовка». Навчальне видання містить тестові завдання з баз 2005-2018 років. Наведені тестові завдання з виділеними ключовими словами структуровані відповідно до тематично плану практичних занять і самостійної роботи. У збірнику також викладені структурно-логічні схеми та клініко-морфологічні завдання, що сприятимуть розвитку клінічного мислення у студента.
Keywords: тести
КРОК 1
патоморфологія
ситуаційні задачі
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11568
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pathomorphology_tests.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.