Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11599
Title: Clinical and immunological characteristics of HIV-infection in dynamics against the background of antiretroviral therapy among patients in Poltava region
Authors: Marchenko, O. H.
Koval, T. I.
Syzova, L. M.
Rudenko, S. S.
Lymarenko, N. P.
Марченко, Олена Геннадіївна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Руденко, Станіслав Станіславович
Лимаренко, Ніна Петрівна
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Clinical and immunological characteristics of HIV-infection in dynamics against the background of antiretroviral therapy among patients in Poltava region / O. H. Marchenko, T. I. Koval, L. M. Syzova [et al.] // Проблеми екології та медицини. − 2019. – Т. 23, № 5–6. − P. 20−24.
Abstract: ВІЛ-інфекція залишається однією з найгостріших проблем сучасної охорони здоров'я через свою соціально-медичну та демографічну значимість. Питання співставлення клініко-лабораторних характеристик з імунологічними показниками у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) залишається актуальним, і в подальшому дасть можливість розширити уявлення про предиктори прогресування хвороби. Мета роботи – проаналізувати клініко-імунологічні характеристики ВІЛ-інфекції в динаміці на фоні АРТ з урахуванням початкового рівня CD4+ Т-лімфоцитів. Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети проведено когортне дослідження 181 ВІЛ-інфікованого пацієнта (чоловіків – 127, жінок – 54) віком від 21 до 55 років (середній – 34,6±0,6 роки), які спостерігались у Полтавському обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом від моменту постановки на облік і в динаміці на фоні АРТ. Результати та їх обговорення. У ході дослідження встановлено, що серед ВІЛ-інфікованих переважали особи молодого віку (90,0 %), чоловіки (70,2%), які залишались на момент звернення за медичною допомогою споживачами ін’єкційних наркотиків (49,2 %), із шкідливими звичками (палили – 49,2 %, зловживали алкоголем – 14,4 %) та мали досвід ув’язнення (26,5 %), в них діагностували опортуністичні інфекції, притаманні ІІІ і ІV клінічнім стадіям: бактеріальні (37,0 %), грибкові (44,2 %), вірусні (35,4 %) та паразитарні (6,6 %), які у 31 (17,1 %) обстеженого розвинулись при рівні CD4+ Т –лімфоцитiв ≥ 350 кл/мкл. Обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів в динаміці показало, що на фоні АРТ у 72 (39,8 %) зі 181 хворого відмічалося клінічне прогресування ВІЛ-інфекції, з них у 21 (30 %) - при показниках CD4+ Т –лімфоцитiв ≥ 350 кл/мкл; HIV-infection is a relevant issue of the modern healthcare system due to socio-medical and demographic significance. The problem of correlation between clinico-laboratory characteristics and immunological indexes in people living with HIV-infection and obtain ART remains relevant, and the solution may help to expand the knowledge about predictors of the disease in the future. The aim of our research was to analyze the clinical and immunological characteristics of HIVinfection in dynamics against the background of ART considering the initial level of CD4+ T-lymphocytes. Patients and methods. We conducted a cohort study of 181 people living with HIV-infection – 127 male and 54 female patients, aged from 21 to 55 years (the average age 34.6±0.6 years), who underwent dispensary observation at Poltava Regional HIV/AIDS Prevention and Control Center during 2003-2017, for the purpose of evaluation of clinical and immunological characteristics of HIV-infection in dynamics against the background of ART. Results of the research and their discussion. We found that among people living with HIV, young people (90.0%) predominated; among them – males (70.2%); patients who injected drugs at the time of referral to medical care (49.2%); with bad habits (smoking – 49.2%, alcohol abuse – 14.4%) and had experience of incarceration (26.5%). They were diagnosed with opportunistic infections inherent to III and IV clinical stages of HIV-infection, including bacterial (37.0%), fungal (44.2%), viral (35.4%) and parasitic (6.6%) infections. Moreover, 24 (13.3%) patients developed the CD4+ T lymphocytes level ≥350 cells/μl. Examination of HIV-infected patients in dynamics showed that there was a clinical progression of HIV-infection against the background of ART background in 72 (39.8%) out of 181 patients, 21 of them (30%) with CD4+ T lymphocytes ≥350 cells/μl.
Keywords: ВІЛ-інфекція
клініко-імунологічні характеристики
антиретровірусна терапія
СD4+ T-лімфоцити
HIV-infection
CD4+ T lymphocytes
antiretroviral therapy
clinic-immunological characteristics
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2019.23.5-6.03
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11599
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Проблеми екології та медицини, Том 23, № 5-6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clinical_and_immunological_characteristics_of_HIV_infection.pdf467,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.