Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (139) : [58] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 58
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированиемЩербина, Н. А.; Выговская, Л. А.; Щербина, М. О.; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
2017Метаболические сдвиги у пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждениемЦарев, А. В.; Царьов, О. В.; Tsarev, A. V.
2017Динаміка показників обміну сполучної тканини у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту на тлі комплексного лікуванняФіліппова, О. Ю.; Филиппова, А. Ю.; Filippova, A. Yu.
2017Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантатуФелештинський, Я. П.; Борн, Є. Є.; Сміщук, В. В.; Фелештинский, Я. П.; Борн, Е. Е.; Смищук, В. В.; Feleshtynskyi, Ya. P.; Born, Ye. Ye.; Smishuk, V. V.
2017Деякі показники хронічного запалення та рівень фібриногену у хворих з хронічною хворобою нирок V Д ст., які отримують лікування методом програмного гемодіалізуСторожук, О. Б.; Селезньова, I. Б.; Сторожук, Л. О.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Сторожук, О. Б.; Селезнева, И. Б.; Сторожук, Л. А.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Storozhuk, O. B.; Selezneva, I. B.; Storozhuk, L. O.; Storozhuk, B. G.; Dovgalyuk, T. V.
2017Результаты исследования пульсоксиметрии при проведении офтальмологического мониторинга у детей с ретинопатией недоношенныхСоболева, И. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Соболєва, І. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Soboleva, I. A.; Borysenko, Y. Y.
2017Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресуСлободяник, Наталія Миколаївна; Слободяник, Володимир Михайлович; Непорада, Каріне Степанівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Слободяник, Наталия Николаевна; Слободяник, Владимир Михайлович; Непорада, Каринэ Степановна; Береговая, Татьяна Владимировна; Slobodyanyk, N. M.; Slobodyanyk, V. M.; Neporada, K. S.; Beregova, T. V.
2017Алельний поліморфізм гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезіПоліник, С. І.; Рибченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Полиник, С. И.; Рыбченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Polinyk, S. I.; Rybchenko, L. A.; Zakhartseva, L. M.; Klymenko, S. V.
2017Приемы удаления силиконового масла из глазаСергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
2017Пацієнт орієнтований підхід в лікуванні пухлин шкіриОшивалова, О. О.; Ошивалова, Е. А.; Оshyvalova, О. О.
2017Особливості макрофагальної реакції жирової тканини на тлі сполученої дії висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу у щурівОмельченко, Олександр Євгенійович; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Билец, Марина Владимировна; Omelchenko, O. Y.; Bilets, M. V.
2017Взаємозв’язок гормонального тиреоїдного дисбалансу, дискортизолемії з запаленням жирової тканини у осіб із різною масою тілаМісюра, К. В.; Мисюра, Е. В.; Misiura, K. V.
2017Розвиток ендогенної інтоксикації у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабетуМарущак, М. І.; Ліснянська, Н. В.; Пірус, І. В.; Мялюк, О. П.; Марущак, М. И.; Лиснянская, Н. В.; Пирус, И. В.; Мялюк, О. П.; Marushchak, M. I.; Lisnianska, N. V.; Pirus, I. V.; Mialiuk, O. P.
2017Результаты инструментальных исследований у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после хирургического леченияЛюлько, А. А.; Люлько, А. О.; Lyulko, A. А.
2017Встановлення токсичності 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідроіндол-3-іліден)-ацетамідуЛуценко, Руслан Володимирович; Луценко, Руслан Владимирович; Lutsenko, R. V.
2017Кореляційна залежність клінічних та параклінічних показників у дітей з епілепсією, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тілаМакедонська, І. В.; Македонская, И. В.; Makedonska, I. V.
2017Особливості локального імунітету і функціональні характеристики імунокомпетентних клітин при експериментальному перитонітіКуюн, Л. О.; Брюзгіна, Т. С.; Куюн, Л. А.; Брюзгина, Т. С.; Kuyun, L.; Bryuzhina, T.
2017Минеральная плотность кости и уровень кальцитриола у больных остеохондрозомКостерин, С. Б.; Костерін, С. Б.; Kosterin, S. B.
2017Особливості поєднаного перебігу метаболічного синдрому та хронічної хвороби нирок: можливості ренопротекторного впливуКозлова, І. В.; Козлова, И. В.; Kozlova, I. V.
2017Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожиріннямКовальова, О. М.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, К. В.; Ковалева, О. Н.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, Е. В.; Kovalyova, O.; Ashcheulova, T.; Kysylenko, K.
2017Роль холтерівського моніторування електрокардіограми в діагностиці синкопальних станівІлащук, Т. О.; Окіпняк, І. В.; Федак, І. П.; Илащук, Т. А.; Окипняк, И. В.; Федак, И. П.; Ilaschuk, Т. О.; Okipnyak, І. V.; Fedak, І. P.
2017Динамика показателей общего белка и общего билирубина в условиях экспериментального перитонитаЗнамеровский, С. Г.; Савицкий, И. В.; Мястковская, И. В.; Леник, Р. Г.; Белаш, О. В.; Знамеровський, С. Г.; Савицький, І. В.; Мястковська, І. В.; Леник, Р. Г.; Белаш, О. В.; Znamerovsky, S. G.; Savitsky, I. V.; Miastkivska, I. V.; Lenik, R. G.; Belash, O. V.
2017Иммуноглобулиновый статус пациентов с хроническим полипозным риносинуситомЕременко, Ю. Е.; Єременко, Ю. Є.; Eremenko, Yu. E.
2017Формування напрямків корекції післяопераційної когнітивної дисфункціїДубівська, С. С.; Дубовская, С. С.; Dubivska, S. S.
2017Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтівДубинська, Галина Михайлівна; Коваль, Тетяна Ігорівна; Сизова, Людмила Михайлівна; Дубинская, Галина Михайловна; Коваль, Татьяна Игоревна; Сизова, Людмила Михайловна; Dubynska, G. M.; Koval, Т. І.; Syzova, L. M.
2017Феномен патологічної втоми протягом першого року після інсультів: розповсюдженість, асоційовані факториДельва, Ірина Іванівна; Дельва, Ирина Ивановна; Delva, I. I.
2017Использование спиноэпидуральной анестезии при расширенных флебэктомияхГригорьев, С. В.; Балдин, И. А.; Григор’єв, С. В.; Балдін, І. А.; Grigoryev, S. V.; Baldin, I. A.
2017Клініко-функціональні особливості перебігу кардіо-респіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легеньГерич, П. Р.; Gerych, P. R.
2017Вивчення компонентного складу та ферментативної активності простатичної рідини учасників АТОГавриш, І. Т.; Канюк, С. М.; Грубська, Л. В.; Гавриш, И. Т.; Канюк, С. М.; Грубская, Л. В.; Gavrysh, І. Т.; Kanyuk, S. M.; Grubskay, L. V.
2017Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной ваготонии у лабораторных животныхГаврелюк, С. В.; Боярчук, Е. Д.; Гаврелюк, С. В.; Боярчук, O. Д.; Gavreliuk, S. V.; Boiarchuk, O. D.
2017Вивчення протигіпоксичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівноїВолковой, В. А.; Шахватова, Н. М.; Єрьоменко, Р. Ф.; Должикова, О. В.; Карабут, Л. В.; Волковой, В. А.; Шахватова, Н. М.; Еременко, Р. Ф.; Должикова, Е. В.; Карабут, Л. В.; Volkovoy, V. A.; Shachvatova, N. N.; Eremenko, R. F.; Dolzhikova, O. V.; Karabut, L. V.
2017Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів із гострим мастоїдитомБезега, Михайло Іванович; Безега, Михаил Иванович; Bezeha, M. I.
2017Влияние гипотермической инкубации аорты неонатальных поросят в консервирующих растворах на присутствие главного ксеногенного эпитопа Gal-α-1,3-GalАлабедалькарим, Н. М.; Богуславский, К. И.; Коваленко, И. Ф.; Легач, Е. И.; Божок, Г. А.; Алабедалькарім, Н. М.; Богуславський, К. І.; Коваленко, І. Ф.; Легач, Є. І.; Божок, Г. А.; Alabedalkarim, N. M.; Boguslavsky, K. I.; Kovalenko, I. F.; Legach, E. I.; Bozhok, G. A.
2017Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного вікуДовгий, Р. С.; Сківка, Л. М.; Довгий, Р. С.; Скивка, Л. М.; Dovhyi, R. S.; Skivka, L. M.
2017Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури)Пастухова, В. А.; Зіневич, Я. В.; Бєлікова, М. В.; Пастухова, В. А.; Зиневич, Я. В.; Беликова, М. В.; Pastukhova, V. A.; Zinevich, Ya. V.; Belikova, M. V.
2017Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну системуНефьодова, О. О.; Кузнєцова, О. В.; Задесенець, І. П.; Гальперін, О. І.; Нефедова, Е. А.; Кузнецова, О. В.; Задесенець, И. П.; Гальперин, А. И.; Nefedova, O. O.; Kuznetsova, O. V.; Zadesenets, I. P.; Halperin, O. I.
2017Білки теплового шоку – нова ланка в механізмах дії лікарських засобівЗайченко, Г. В.; Горчакова, Н. О.; Шумейко, О. В.; Нагорна, О. О.; Зайченко, А. В.; Горчакова, Н. А.; Шумейко, Е. В.; Нагорная, Е. А.; Zaychenko, A. V.; Gorchakova, N. A.; Shumeiko, E. A.; Nagornaya, E. A.
2017Фармакологічне обґрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролуЗайченко, Г. В.; Горчакова, Н. О.; Стрига, О. А.; Рубан, О. І.; Зайченко, А. В.; Горчакова, Н. А.; Стрыга, Е. А.; Рубан, О. И.; Zaichenko, A. V.; Gorchakova, N. A.; Striga, E. A.; Ruban, O. I.
2017Життя присвячене людям (до 80-річчя з дня народження професора Л. М. Тарасенко)Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Боровик, Роман Петрович
2017Оцінка якості життя хворих на цукровий діабет іі типу з ентеропатією у динаміці санаторно-курортного лікуванняМандрика, Ярослав Андрійович; Маслова, Ганна Сергіївна; Скрипник, Ігор Миколайович; Мандрыка, Ярослав Андреевич; Маслова, Анна Сергеевна; Скрыпник, Игорь Николаевич; Mandryka, Y. A.; Maslova, G. S.; Skrypnyk, I. M.
2017Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зониСкрипник, Ігор Миколайович; Скрыпник, Игорь Николаевич; Skrypnyk, I.; Непорада, Каріне Степанівна; Непорада, Каринэ Степановна; Neporada, K.; Гопко, Олександр Феліксович; Гопко, Александр Феликсович; Gopko, O.
2017Підвищена денна сонливість в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані факториДельва, Михайло Юрійович; Дельва, Михаил Юрьевич; Delva, M. Yu.
14-Aug-2017Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою ЛаймаКривчун, Анжеліна Михайлівна; Кривчун, Анжелина Михайловна; Kryvchun, A. M.
2017Корекція метаболічними засобами порушень обміну вуглеводів і ліпідів та акушерських ускладнень у вагітних жінок з ожирінням різного ступеняТарасенко, Костянтин Володимирович; Тарасенко, Константин Владимирович; Tarasenko, K. V.; Тарасенко, Лідія Мусіївна; Тарасенко, Лидия Моисеевна; Tarasenko, L. M.
2017Життя всеціло віддане науці, людям та улюбленій справі (до 80-річчя з дня народження Тарасенко Лідії Мусіївни)Скрипник, Ігор Миколайович; Непорада, Каріне Степанівна; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Skrypnyk, Igor; Neporada, K. S.; Petrushanko, T. O
2017Стрес-індуковані зміни мікробіому ясенної борозни залежно від гендерного факторуПетрушанко, Тетяна Олексіївна; Череда, Вікторія Володимирівна; Лобань, Галина Андріївна; Петрушанко, Татьяна Алексеевна; Череда, Виктория Владимировна; Лобань, Галина Андреевна; Petrushanko, T. O.; Tchereda, V. V.; Loban’, G. A.
2017Междисциплинарный аспект изучения кариесаЗайцев, Андрей Владимирович; Бойченко, Ольга Николаевна; Николишин, Анатолий Карлович; Зайцев, Андрій Володимирович; Бойченко, Ольга Миколаївна; Ніколішин, Анатолій Карлович; Zaitsev, A.; Boychenko, O.; Nikolishin, A.
2017Морфологічне обґрунтування ролі стресу як фактора виникнення та розвитку захворюваньБілаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна; Білич, Анатолій Миколайович; Билаш, Сергей Михайлович; Пронина, Елена Николаевна; Коптев, Михаил Николаевич; Пирог-Заказникова, Ангелина Валериевна; Билыч, Анатолий Николаевич; Bilash, S. M.; Pronina, O. M.; Koptev, M. M.; Pirog-Zakaznikova, A. V.; Bilych, A. M.
2017Роль психосоціальних стресових факторів у розвитку серцево-судинної патології: можливості фазаграфії у попередженні їх негативного впливуКатеренчук, Іван Петрович; Файнзільберг, Леонід Соломонович; Катеренчук, Олександр Іванович; Вакуленко, Костянтин Євгенійович; Катеренчук, Иван Петрович; Файнзильберг, Леонид Соломонович; Катеренчук, Александр Иванович; Вакуленко, Константин Евгеньевич; Katerenchuk, I. P.; Finezilberg, L. S.; Katerenchuk, O. I.; Vakulenko, K. E.
2017Стан антиоксидантної системи легень при гострому емоційно-больовому стресі у щурів з різним типом реагування та його корекція глутапірономНетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Сухомлин, Татьяна Анатольевна; Sukhomlyn, T. A.; Басараб, Ярослав Олексійович; Басараб, Ярослав Алексеевич; Basarab, Ya. O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 58