Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 2 (138) : [47] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 47 of 47
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Передекзаменаційний і екзаменаційний стрес та психофізіологічні особливості змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасної студентської молодіМакаров, С. Ю.; Makarov, S. Y.
2017Динаміка змін показників перокисного окислення та антиоксидантної системи при лікуванні генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку у осіб, що проживають на екологічно-забруднених територіях ПрикарпаттяЧубій, І. З.; Рожко, М. М.; Чубий, И. З.; Рожко, М. М.; Chubiy, I. Z.; Rozhko, M. M.
2017Оптимізація процесу дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубівЧамата, В. В.; Chamata, V. V.
2017Морфологічні особливості гібридного шару інтактного дентину тимчасових молярів утворених різними адгезивними системамиХоменко, Л. О.; Лютіков, О. І.; Вишневський, О. А.; Хоменко, Л. А.; Лютиков, А. И.; Вишневецкий, А. А.; Khomenko, L.; Liutikov, O.; Vishnevsky, O.
2017Вимірювання маркерів синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового трактуРожко, В. І.; Рожко, В. И.; Rozhko, V. I.
2017Спосіб оптимізаціі лікування хронічного гінгівіту у дітей, хворих на атопічні захворюванняКривенко, Лариса Леонідівна; Кривенко, Лариса Леонидовна; Kryvenko, L. S.
2017Суб’єктивна оцінка стоматологічного здоров’я дітьми, які проживають на екологічно несприятливих територіяхБезвушко, Е. В.; Лагода, Л. С.; Безвушко, Э. В.; Лагода, Л. С.; Bezvushko, E. V.; Lahoda, L. S.
2017Влияние на иммунный статус «Атаракс»а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствамиАлиев, А. Р.; Алієв, А. Р.; Aliev, A. R.
2017Показники центральної гемодинаміки та прогнозування їх належних величин у футболістів юнацького вікуСарафинюк, Л. А.; Лежньова, О. В.; Качан, В. В.; Сарафинюк, Л. А.; Лежньова, Е. В.; Кочан, В. В.; Sarafynyuk, L. A.; Lezhnova, O. V.; Kachan, V. V.
2017Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної загальної імунологічної реактивності організму дітей зі сколіозом віком 7-10 роківДичко, О. А.; Дычко, Е. А.; Dychko, E. A.
2017Права людини у сфері надання психіатричної допомогиЮрнюк, С. В.; Сенюк, Б. П.; Савка, С. Д.; Наварчук, Н. М.; Юрнюк, С. В.; Сенюк, Б. П.; Савка, С. Д.; Наварчук, Н. Н.; Yurnyuk, S. V.; Senyuk, B. P.; Savka, S. D.; Navarchuk, N. M.
2017Облігатні стандарти акредитації підрозділів патологоанатомічної служби України та показники її ресурсного забезпеченняРоша, Л . Г.; Rosha, L. G.
2017До структури національної системи громадського здоров’я УкраїниМиронюк, І. С.; Слабкий, Г. О.; Шафранський, В. В.; Миронюк, И. С.; Слабкий, Г. А.; Шафранский, В. В.; Myroniuk, I. S.; Slabkiy, G. O.; Shafranskiy, V. V.
2017Вплив наночастинок гадоліній ортованадату у різних дозах на репродуктивну функцію самців щурівЧистякова, Е. Є.; Смолєнко, Н. П.; Бєлкіна, І. О.; Коренева, Є. М.; Карпенко, Н. О.; Чистякова, Э. Е.; Смоленко, Н. П.; Белкина, И. О.; Коренева, Е. М.; Карпенко, Н. А.; Chistyakova, E. Ye.; Smolenko, N. P.; Belkina, I. O.; Korenyeva, Ye. M.; Karpenko, N. O.
2017Аналіз основних підходів до самооцінки діяльності медичних установГандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. A.
2017Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремніюБандас, І. А.; Куліцька, М. І.; Корда, М. М.; Бандас, И. А.; Кулицкая, М. И.; Корда, М. М.; Bandas, I. A.; Kulitska, M. I.; Korda, M. M.
2017Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за умов дисфункції щитоподібної залозиЩур, М. Б.; Ковалишин, В. І.; Ященко, А. М.; Щур, М. Б.; Ковалишин, В. И.; Ященко, А. М.; Shchur, M. B.; Kovalyshyn, V. I.; Yashchenko, A. M.
2017Електронно-мікроскопічні зміни в структурах гематотестикулярного бар’єру яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем високої напруги низької частотиШарапова, О. М.; Шарапова, Е. Н.; Sharapova, Е. N.
2017Мікроскопічні зміни тимусу за умов ушкоджуючого впливу експериментальної клітинної дегідратаціїПриходько, О. О.; Приходько, О. А.; Prykhodko, O. O.
2017Изменение экспрессии хромогранина а в надпочечниках поросят на разные сроки неонатального развитияПлаксина, Е. М.; Сидоренко, О. C.; Легач, Е. И.; Бондаренко, Т. П.; Божок, Г. А.; Плаксіна, К. М.; Сидоренко, О. C.; Легач, Є. І.; Бондаренко, Т. П.; Божок, Г. А.; Plaksina, K. M.; Sidorenko, O. S.; Legach, E. I.; Bondarenko, T. P.; Bozhok, G. A.
2017Ультраструктурні зміни у моторній корі щурів при інсультіОлійник, Т. М.; Савосько, С. І.; Рижа, А. О.; Чайковський, Ю. Б.; Олейник, Т. М.; Савосько, С. И.; Рыжая, А. А.; Чайковский, Ю. Б.; Oliinyk, T. M.; Savosko, S. I.; Ryzha, A. A.; Chaikovsky, Y. B.
2017Морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы беременных крыс, которые находились на несбалансированном питанииНиколаева, О. В.; Ковальцова, М. В.; Сиренко, В. А.; Остапенко, Д. Н.; Нагорный, И. А.; Халимов, Е. Г.; Ніколаєва, О. В.; Ковальцова, М. В.; Сиренко, В. А.; Халімов, Є. Г.; Остапенко, Д. М.; Нагорний, І. А.; Nikolayeva, O. V.; Sirenko, V. A.; Kovaltsova, M. V.; Ostapenko, D. N.; Khalimov, E. G.; Nagorniy, I. A.
2017Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах язика потомства щурів, що розвивалося за умов мерказоліл-індукованого гіпотирозу материнського організмуНич, Я. І.; Ященко, А. М; Луцик, О. Д.; Нич, Я. И.; Ященко, А. М.; Луцик, А. Д.; Nych, Ya. I.; Yaschenko, A. M.; Lutsyk, A. D.
2017Клініко-анатомічні особливості епонімічних термінів м’язів-стискачів шлунково-кишкового трактуНаварчук, Н. М.; Банул, Б. Ю.; Решетілова, Н. Б.; Попелюк, О.-М. В.; Гузік, О. В.; Наварчук, Н. Н.; Банул, Б. Ю.; Решетилова, Н. Б.; Попелюк, А.-М. В.; Гузик, А. В.; Navarchuk, N. M.; Banul, B. Yu.; Reshetilova, N. B.; Popelyuk, O.-M. V.; Guzik, O. V.
2017Динамика ультраструктурних перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120⁰ С)Кулик, В. В.; Бабийчук, В. Г.; Кулик, В. В.; Бабійчук, В. Г; Kulik, V. V.; Babiychuk, V. G.
2017Морфологічні зміни в передній черевній стінці щурів при виконанні повздовжніх та поперечних доступів при резекції товстої кишки в умовах стресу при застосуванні програми «Fast track surgery»Дусик, А. В.; Калінчук, О. О.; Дусик, А. В.; Калинчук, А. А.; Dusyk, A. V.; Kalinchuk, A. A.
2017Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів селезінки кролівДунаєвська, Оксана Феліксівна; Дунаевская, Оксана Феликсовна; Dunaіevska, О. F.
2017Морфометричні зміни в сітківці під впливом паклітакселуДовга, Н. 3.; Дєльцова, О. І.; Гєращєнко, С. Б.; Довга, Н. З.; Дельцова, Е. И.; Геращенко, С. Б.; Dovga, N. Z.; Deltsova, O. I.; Geraschenko, S. B.
2017Гістотопографічні особливості залоз слизової оболонки передньої і задньої стінок лобової пазухи людиниДовбня, Юлія Миколаївна; Довбня, Юлия Николаевна; Dovbnia, Yu. M.
2017Влияние донатора NO на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной блокаде СВ1 рецепторов каннабиноидов в экспериментеГаврелюк, С. В.; Гунина, Л. М.; Гаврелюк, С. В.; Гуніна, Л. М.; Gavreliuk, S. V.; Gunina, L. M.
2017Ниркова токсичність протипухлинного препарату оксаліплатин в експериментіБардер, Е. Г.; Дудніченко, О. С.; Бардер, Э. Г.; Дудниченко, А. С.; Barder, E. G.; Dudnichenko, A. S.
2017Частота виявлення і кількісний вміст резидентних аерококів у різних відділах пологових шляхів вагітних жінокСтепанський, Д. О.; Кременчуцький, Г. М.; Чуйко, В. І.; Турлюн, С. Я.; Крушинська, Т. Ю.; Степанский, Д. А.; Кременчуцкий, Г. Н.; Чуйко, В. И.; Турлюн, С. А.; Крушинская, Т. Ю.; Stepanskyi, D. O.; Kremenchutsky, G. N.; Chuyko, V. I.; Turlun, S. A.; Krushynska, T. Y.
2017Характеристика біологічних властивостей лактобацил за аеробних та мікроаерофільних умов атмосфери інкубаціїКоротких, О. О.; Калініченко, С. В.; Дубініна, Н. В.; Коротких, Е. О.; Дубинина, Н. В.; Калиниченко, С. В.; Korotkykh, O. O.; Kalinichenko, S. V.; Dubinina, N. V.
2017Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки при профілактичному оглядіПівторак, К. В.; Феджага, І. В.; Яковлева, О. О.; Пивторак, Е. В.; Феджага, И. В.; Яковлева, О. А.; Pivtorak, K. V.; Fedzhaha, I. V.; Yakovleva, O. A.
2017Диференційна діагностика різних клінічних форм перитоніту хворих за допомогою хемілюмінесцентного аналізуКуюн, Л. О.; Куюн, Л. А.; Kuyun, L. A.
2017Ранняя диагностика миопии у детей с применением аппарата "Plusoptix-A-09"Курбанова, Н. Ф.; Шафиева, Д. Т.; Мустафаева, Д. М.; Гасанзаде, Л. Ю.; Курбанова, Н. Ф.; Шафієва, Д. Т.; Мустафаєва, Д. М.; Гасанзаде, Л. Ю.; Kurbanova, N. F.; Shafieva, D. T.; Mustafayeva, D. M.; Hassanzadeh, L. Y.
2017Оценка нормативных показателей трехмерной эхографии в гинекологической практикеИбадова, Ш. Т.; Ібадова, Ш. Т.; Ibadova, Sh. T.
2017Функціональна активність власне жувальних м’язів при інтактних зубних рядах, а також при дефектах і деформаціях зубних рядівКороль, Михайло Дмитрович; Нідзельський, Михайло Якович; Король, Дмитро Михайлович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Писаренко, Олег Анатолійович; Король, Михаил Дмитриевич; Нидзельский, Михаил Яковлевич; Король, Дмитрий Михайлович; Ткаченко, Ирина Михайловна; Писаренко, Олег Анатольевич; Korol, M. D.; Nidzelskyi, M. Ya.; Korol, D. M.; Tkachenko, I. M.; Pysarenko, O. A.
2017Кількісна і морфометрична характеристика структурних компонентів піднижньощелепних слинних залозБілаш, Валентина Павлівна; Билаш, Валентина Павловна; Bilash, V. P.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, H. A.
2017Особливості діагностики та лікування пацієнта з больовою дисфункцією скроневонижньощелепного суглобу на фоні мігренозного стану та остеохондрозу шийного відділу хребта (клінічний випадок)Мельник, Владислав Леонідович; Шевченко, Василь Кирилович; Мельник, Владислав Леонидович; Шевченко, Василий Кириллович; Melnik, V.; Sevchenko, V.
2017Вивчення впливу кальцієвмісних зубних паст на активацію вторинної мінералізації емалі постійних зубів у дітей в ранні терміни після їх прорізуванняХміль, Олена Всеволодівна; Хмиль, Елена Всеволодовна; Khmil, E. V.; Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Ващенко, Ірина Юріївна; Ващенко, Ирина Юрьевна; Vashchenko, I. Yu.
2017Аналіз та застосування різних груп десенситайзерів для лікування гіперестезіїПетрушанко, Володимир Миколайович; Павленкова, Олена Вікторівна; Павленко, Світлана Анатоліївна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Петрушанко, Владимир Николаевич; Павленкова, Елена Викторовна; Павленко, Светлана Анатольевна; Ткаченко, Ирина Михайловна; Petrushanko, V. M.; Pavlenkova, E. V.; Pavlenko, S. A.; Tkachenko, I. M.
2017Порівняльна оцінка ураженості карієсом зубів дітей м. ПолтаваБауман, Софія Сергіївна; Турчіна, Катерина Володимирівна; Мосієнко, Анна Сергіївна; Падалка, Аліна Іванівна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Бауман, София Сергеевна; Турчина, Екатерина Владимировна; Мосиенко, Анна Сергеевна; Падалка, Алина Ивановна; Шешукова, Ольга Викторовна; Bauman, S. S.; Turchina, K.; Mosienko, A.; Padalka, A.; Sheshukova, O.
2017Вплив профілактичного комплексу на стан тканин пародонта у дітей регіонів із різним умістом фтору в питній водіКаськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Моргун, Наталія Анатоліївна; Моргун, Наталья Анатольевна; Morgun, N. A.; Новікова, Світлана Чеславна; Новикова, Светлана Чеславна; Novikova, S. Ch.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Янко, Наталія Валентинівна; Янко, Наталия Валентиновна; Yanko, N. V.
2017Клінічна ефективність препарату «Oral Blue» при лікуванні хронічного генералізованого пародонтитуНазаренко, Зоряна Юріївна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Ляшенко, Лілія Іванівна; Марченко, Ірина Ярославівна; Браїлко, Наталія Миколаївна; Назаренко, Зоряна Юрьевна; Ткаченко, Ирина Михайловна; Ляшенко, Лилия Ивановна; Марченко, Ирина Ярославовна; Браилко, Наталья Николаевна; Nazarenko, Z. Yu.; Tkachenko, I. M.; Lyashenko, L. I.; Marchenko, I. Ya.; Brailko, N. N.
2017Дослідження ефективності фонофорезу мазі «Цель Т» при лікуванні хронічного гранулюючого періодонтитуЛяшенко, Лілія Іванівна; Лобач, Лариса Миколаївна; Назаренко, Зоряна Юріївна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Хміль, Олена Всеволодівна; Ляшенко, Лилия Ивановна; Лобач, Лариса Николаевна; Назаренко, Зоряна Юрьевна; Ткаченко, Ирина Михайловна; Хмиль, Елена Всеволодовна; Lyashenko, L. I.; Lobach, L. M.; Nazarenko, Z. Yu.; Tkachenko, I. M.; Khmil, E. V.
2017Використання різних моделей гострого іммобілізаційного стресу в експериментальних дослідженняхКоптев, Михайло Миколайович; Коптев, Михаил Николаевич; Koptev, M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 47 of 47