Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАнфилова, М. Р.-
dc.contributor.authorАнфілова, М. Р.-
dc.contributor.authorAnfilova, M. R.-
dc.date.accessioned2020-02-07T09:05:58Z-
dc.date.available2020-02-07T09:05:58Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationАнфилова М. Р. Влияние статинов на местную молекулярную регуляцию иммунной реакции и симптоматику при постинфекционном персистирующем уретрите, индуцированном C. trachomatis, U. urealyticum или M. Genitalium / М. Р. Анфилова // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, т. 1 (137). – С. 99–102.uk_UA
dc.identifier.issn2523-4110-
dc.identifier.issn2077-4214-
dc.identifier.otherУДК: 616.97:616.643-002:615.272:612.017.1-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11825-
dc.description.abstractМетою цього дослідження було вивчити у чоловіків вплив терапії статинами (ловастатином) на медіанні концентрації молекул міжклітинної адгезії - ICAM-1, VCAM, інтерлейкінів- ІЛ- 6, ІЛ-8 в уретральних змивах, а також вплив на симптоми пост інфекційного персистуючого уретриту, індукованого одним з внутрішньоклітинних збудників C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. За результатами дослідження можна зробити висновки, що терапія статинами клінічно значимо і статистично достовірно знижує частоту уретральних виділень і дискомфорту, зменшує концентрації ІЛ- 6, ІЛ- 8, ICAM -1, VCAM в уретральних змивах у чоловіків з пост інфекційним персистуючим уретритом, індукованим C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. Встановлені ефекти Ловастатина дозволяють рекомендувати його для лікування пацієнтів з пост інфекційним уретритом, що індукується внутрішньоклітинними облігатними патогенами - C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium; Целью данного исследования было изучить у мужчин влияние терапии статинами (ловастати- ном) на медианные концентрации молекул межклеточной адгезии - ICAM-1, VCAM, интерлейкинов- ИЛ-6, ИЛ-8 в уретральных смывах, а также влияние на симптомы постинфекционного персистирующего уртетри- та, индуцированного одним из внутриклеточных возбудителей C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. По результатам исследования можно сделать выводы, что терапия статинами клинически значимо и статистически достоверно снижает частоту уретральных выделений и дискомфорта, уменьшает концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ICAM-1, VCAM в уретральных смывах у мужчин с постинфекционным персистирующим уретритом, индуцированным C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. Установленные эффекты Ловастатина позволяют рекомендовать его для лечения пациентов с постинфкционным уретритом, индуцированным внутриклеточными облигатными патогенами - C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium; Целью данного исследования было изучить у мужчин влияние терапии статинами (ловастати- ном) на медианные концентрации молекул межклеточной адгезии - ICAM-1, VCAM, интерлейкинов- ИЛ-6, ИЛ-8 в уретральных смывах, а также влияние на симптомы постинфекционного персистирующего уртетри- та, индуцированного одним из внутриклеточных возбудителей C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. По результатам исследования можно сделать выводы, что терапия статинами клинически значимо и статистически достоверно снижает частоту уретральных выделений и дискомфорта, уменьшает концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ICAM-1, VCAM в уретральных смывах у мужчин с постинфекционным персистирующим уретритом, индуцированным C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitalium. Установленные эффекты Ловастатина позволяют рекомендовать его для лечения пациентов с постинфкционным уретритом, индуцированным внутриклеточными облигатными патогенами - C.trachomatis, U.urealyticum, M.genitaliumuk_UA
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherУкраїнська медична стоматологічна академіяuk_UA
dc.subjectпост інфекційний персистуючий уретритuk_UA
dc.subjectімунна відповідьuk_UA
dc.subjectперсистенція симптомівuk_UA
dc.subjectцитокіниuk_UA
dc.subjectІЛ-6uk_UA
dc.subjectІЛ-8uk_UA
dc.subjectмолекули міжклітинної адгезіїuk_UA
dc.subjectІCAM-1uk_UA
dc.subjectVCAMuk_UA
dc.subjectC. trachomatisuk_UA
dc.subjectU. urealyticumuk_UA
dc.subjectM. genitaliumuk_UA
dc.subjectпостинфекционный персистирующий уретритuk_UA
dc.subjectиммунный ответuk_UA
dc.subjectперсистенция симптомовuk_UA
dc.subjectцитокиныuk_UA
dc.subjectИЛ-6uk_UA
dc.subjectИЛ-8uk_UA
dc.subjectмолекулы межклеточной адгезииuk_UA
dc.subjectpost-infection persistent urethritisuk_UA
dc.subjectimmune responseuk_UA
dc.subjectsymptom persistenceuk_UA
dc.subjectcytokinesuk_UA
dc.subjectIL-6uk_UA
dc.subjectIL-8uk_UA
dc.subjectintercellular adhesion moleculesuk_UA
dc.titleВлияние статинов на местную молекулярную регуляцию иммунной реакции и симптоматику при постинфекционном персистирующем уретрите, индуцированном C. trachomatis, U. urealyticum или M. genitaliumuk_UA
dc.title.alternativeВплив статинів на місцеву молекулярну регуляцію імунної реакції і симптоматику при пост інфекційному персистуючому уретриті, індукованому C. trachomatis, U. urealyticum, M. genitaliumuk_UA
dc.title.alternativeThe effect of statins on local molecular regulation of the immune response and symptomatology in post-infection persistent urethritis induced by C. trachomatis, U. urealyticum or M. genitaliumuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 1 (137)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anfilova_the_effect_of_statins.pdf139,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.