Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11960
Title: Особливості викладання біоорганічної та біологічної хімії у медичних ВНЗ
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Непорада, Каринэ Степановна
Neporada, K. S.
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Netukhaylo, L. G.
Білець, Марина Володимирівна
Билец, Марина Владимировна
Bilets, М. V.
Омельченко, Олександр Євгенійович
Омельченко, Александр Евгеньевич
Omelchenko, А. Е.
Гордієнко, Людмила Петрівна
Гордиенко, Людмила Петровна
Hordiienko, L. P.
Слободяник, Наталія Миколаївна
Слободяник, Наталия Николаевна
Slobodyanyk, N. M.
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Sukhomlyn, A. A.
Микитенко, Андрій Олегович
Микитенко, Андрей Олегович
Mykytenko, A. O.
Криворучко, Тетяна Дмитрівна
Криворучко, Татьяна Дмитриевна
Kryvoruchko, T. D.
Котвицька, Аліна Анатоліївна
Котвицкая, Алина Анатольевна
Kotvytska, A. A.
Тихонович, Ксенія Володимирівна
Тихонович, Ксения Владимировна
Tykhonovych, K. V.
Хміль, Дмитро Олександрович
Хмиль, Дмитрий Александрович
Khmil, D. O.
Цебенко, Марина Олександрівна
Цебенко, Марина Александровна
Tsebenko, M. O.
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Непорада К. С. Особливості викладання біоорганічної та біологічної хімії у медичних ВНЗ / К. С. Непорада, Л. Г. Нетюхайло, М. В. Білець [та ін.] // ХII Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27-28 лютого 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 155–157.
Abstract: Вивчення біоорганічної та біологічної хімії, анатомії, гістології та фізіології складає фундамент освіти майбутнього лікаря, а отримані знання становлять основу клінічного мислення, глибокого розуміння механізмів розвитку хвороб, сприяють призначенню адекватного патогенетично обґрунтованого лікування. У вітчизняних медичних ВНЗ біоорганічну та біологічну хімію вивчають на 1-2 курсах, коли ще більшість студентів не має знань з клінічних дисциплін та практичного досвіду, через що вони не вмотивовані на детальне вивчення предмету, не бачать його практичного спрямування та важливості для майбутньої практики. Глибоке вивчення біоорганічної та біологічної хімії ускладнюється тим, що кількість аудиторних годин, відведених на вивчення предмету, у 2-3 рази менше у порівнянні із закордонними університетами, великий обсяг матеріалу виноситься на самостійне вивчення, кількість лекційних годин критично мала і не дозволяє якісно розкрити суть теми та довести до аудиторії сучасні положення та досягнення у галузі біохімії. Також складність для студентів у вивченні предмету складає відсутність «універсального» вітчизняного підручника, де було б викладено усі темі згідно питань модуля достатньо повно та інформативно. В умовах великої кількості матеріалу, що необхідно розібрати зі студентами під час аудиторного заняття, складним є проведення практичної складової навчання. Таким чином, покращення вивчення біологічної хімії у медичних ВНЗ вимагає більш ретельного відбору абітурієнтів із високими балами іспитів згідно ЗНО, збільшення годин на аудиторну роботу та на лекційний курс, покращення матеріально-технічної бази, практична спрямованість при вивченні дисципліни.
Keywords: підготовка лікарів
подготовка врачей
doctors training
викладання біохімії
преподавание биохимии
teaching biochemistry
якість освіти
качество образования
the quality of education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11960
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
output.pdf504,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.