Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11961
Title: Результати ендоваскулярного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет
Other Titles: The results of endovascular treatment of critical lower limb ischemia in diabetic patients
Результаты эндоваскулярного лечения критической ишемии нижних конечностей у больных сахарным диабетом
Authors: Сакевич, Руслан Петрович
Sakevych, R. P.
Сакевич, Руслан Петрович
Оксак, Григорій Анатолійович
Oksak, H. A.
Оксак, Григорий Анатольевич
Рябушко, Роман Миколайович
Riabushko, R. M.
Рябушко, Роман Николаевич
Кравців, Микола Ігорович
Kravtsiv, M. I.
Кравцив, Николай Игоревич
Ляховський, Віталій Іванович
Lyakhovskiy, V. I.
Ляховский, Виталий Иванович
Issue Date: 2017
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Результати ендоваскулярного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет / Р. П. Сакевич, Г. А. Оксак, Р. М. Рябушко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2017. – Т. 2 (60). – С. 110–113.
Abstract: Проведений аналіз 93 медичних карток стаціонарних хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи. Серед пацієнтів було 78 (83,9%) чоловіків та 15 (16,1%) жінок. Середній вік цих людей складав 65,2 ± 4,92 років. Цукровий діабет І типу спостерігався у 18 (19,4%), а ІІ типу – у 75 (80,6%) осіб. Хворі були розподілені на дві групи. У першу групу включені 48 (51,6%) пацієнтів, яким проводилися балонні ангіопластики та стентування артерій нижніх кінцівок, а у другу ввійшли 45 (49,4%) пацієнтів, які відмовилися від проведення рентгенендоваскулярних операцій і отримували тільки консервативне лікування. Доведено, що впровадження у хірургічну практику рентгенедоваскулярних методів лікування значно зменшує кількість ампутацій нижніх кінцівок, покращує результати лікування хворих на цукровий діабет із критичною ішемією нижніх кінцівок як у безпосередньому, так і у віддаленому періодах.
Keywords: цукровий діабет
ендоваскулярне лікування
критична ішемія
сахарный диабет
эндоваскулярное лечение
критическая ишемия
diabetes mellitus
endovascular treatment
critical ischemia
ISSN: 2079-8334
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11961
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1
Світ медицини та біології, № 2 (60)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rezultati_endovaskulyarnogo_l_kuvannya_kritichno_shem.pdf146,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.