Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12067
Title: Клініко-епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Authors: Бабенко, Вікторія Ігорівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Бабенко, Виктория Игоревна
Коваль, Татьяна Игоревна
Issue Date: 2014
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Бабенко В. І. Клініко-епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів / В. І. Бабенко, Т. І. Коваль // Науковий потенціал майбутніх лікарів – запорука здорової нації України : тези доповідей 70-ї ювілейної Всеукр. студ. наук. конф., м. Полтава,17 квітня 2014 р. – Полтава, 2014. – С. 5.
Abstract: Рівень інфікованості вірусним гепатитом С (ВГС) серед ВІЛ-інфікованих є значно вищим, ніж у загальній популяції, а серед ВІЛ-інфікованих споживачів ін’є кційних наркотиків сягає 90%. Дотепер залишаються нез’ясованими дійсні масштаби поширеності цих інфекцій та особливості перебігу їх мікст-форм, що обумовлює нео'бхідність досліджень в цьому напрямку. Високий рівень інфікованості ВГС серед осіб, які інфіковані ВІЛ спостерігається переважно серед споживачів ін’єкційних наркотиків (до 90,5%). Серед ВІЛ/ВГС ко-інфікованих пацієнтів достовірно частіше спостерігаються прояви опортуністичних інфекцій та побічні ефекти APT.
Keywords: гепатит С
ВІЛ
ко-інфекція
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12067
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hepatyt_C.pdf72,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.