Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12070
Title: Клініко-морфолопчні особливості раку товстої кишки, в залежності від топографії первинного пухлинного вогнища
Authors: Бабенко, Вікторія Ігорівна
Issue Date: 2017
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Бабенко В. І. Клініко-морфолопчні особливості раку товстої кишки, в залежності від топографії первинного пухлинного вогнища / В. І. Бабенко ; наук. керівник : І. І. Старченко // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. наук.-практ. конф. лікарів інтернів, магістрів та клінічних ординаторів, 25 травня 2017 р. – Полтава : ВДНЗУ «УМСА», 2017. – С. 8–9.
Abstract: Рак товстої кишки - одна з найбільш поширених форм злоякісних пухлин, що займає лідируючі позиції за показниками летальності з світі. Переважним місцем локалізації раку товстої кишки є пряма та сигмоподібна кишки. Захворюваність на рак товстої кишки частіше спобтсрігасться у людей чоловічої статі. Захворюваність зростає із віком, пік припадає на 55-75 років.
Keywords: рак товстої кишки
локалізація
морфологія
вік
стать
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12070
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rak_tovstoi_kyshki.pdf196 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.