Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12084
Title: Стан апоптозу cd4+cd25+т_регуляторних клітин в організмі дітей, хворих на атопічний дерматит та екзему дитячу
Other Titles: Состояние апоптоза cd4+cd25+т_регуляторных клеток в организме детей, больных атопическим дерматитом и экземой детской
Apoptosis of cd4+cd25+t_regulatory cells in children with atopic dermatitis and children eczema
Authors: Іщейкін, Костянтин Євгенович
Ищейкин, Константин Евгеньевич
Ischeykin, K. E.
Степаненко, В. І.
Степаненко, В. И.
Stepanenko, V. I.
Кайдашев, Ігор Петрович
Кайдашев, Игорь Петрович
Kaydashev, I. P.
Issue Date: 2007
Publisher: Український журнал дерматології, венерології, косметології
Citation: Іщейкін К. Є. Стан апоптозу cd4+cd25+т_регуляторних клітин в організмі дітей, хворих на атопічний дерматит та екзему дитячу / К. Є. Іщейкін, В. І. Степаненко, І. П. Кайдашев // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 3. – С. 7–10.
Abstract: Атопічний дерматит є одним з найпоширеніших дерматозів і лишається однією з важливих ме дико соціальних проблем. Проблема атопічного дерматиту набуває особливої гостроти у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на цей дерматоз, зокрема серед дітей та підлітків, а також тенден цією до зростання тяжкості перебігу захворюван ня. Складність проблеми атопічного дерматиту пог либлюється недостатнім вивченням етіології та па тогенезу, а також недостатньою ефективністю іс нуючих методів цього дерматозу.
Keywords: апоптоз Т регуляторних клітин
екзема дитяча
атопічний дерматит
стан імунної системи
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12084
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stanapoptozyCD4+CD25+.pdf64,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.