Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1215
Title: Исследование стромально-паренхиматозных взаимоотношений в малых слюнных железах человека
Other Titles: Дослідження стромально-паренхіматозних взаємовідносин в малих слиних залозах людини
Investigations of stromal-parenchymatose relations in the human minor salivary glands
Authors: Шерстюк, Олег Алексеевич
Свинцицкая, Наталья Леонидовна
Пилюгин, Андрей Валентинович
Шерстюк, Олег Олексійович
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Пілюгін, Андрій Валентинович
Sherstiuk, O. O.
Svintsitskaja, N. L.
Pilugin, A. V.
Issue Date: 2010
Publisher: МОЗ України ДУ Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
Citation: Шерстюк О. А. Исследование стромально паренхиматозных взаимоотношений в малых слюнных железах человека / О. А. Шерстюк, Н. Л. Свинцицкая, А. В. Пилюгин // Морфогенез органов и тканей под влиянием экзогенных факторов : симпозиум (Симферополь-Алушта, 7-9 октября 2010 года) : Труды ГУ КГМУ им. С. И. Георгиевского. – Симферополь-Алушта, 2010. – Т. 146, Ч. II. – С. 116–118.
Abstract: Авторами досліджені найбільш уражені малі слинні залози (піднебінні та губні) новонароджених і дорослих людей з метою виявлення в них закономірностей розподілення строми, кровоносних судин і паренхіми на різних гістотопографічних рівнях. На напівтонких гістологічних зрізах проведений кількісний аналіз змін дольового відношення між інтерстицієм і кровоносними судинами та епітеліальними компонентами піднебінних і губних слинних залоз у дорослого та новонародженого; Аuthors have investigated most often affected minor salivary glands (palatal and labial) of newborns and adults with the aim to find regularity of distribution of stroma and parenchyma on various hystotopographic levels. On semithin histological sections analysis of changes of lobular relations between interstitium and blood vessels and epithelial component of palatal and labial salivary glands of newborns and adult has been carried out.
Keywords: новорожденный
взрослый человек
небные
губные
слюнные железы
строма
паренхима
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1215
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ShSP_2010_.pdf805,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.