Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12206
Title: Спосіб абдомінопластики при хірургічному лікуванні післяопераційних гриж передньої черевної стінки у хворих з ожирінням
Other Titles: Method for abdominoplasty in surgical treatment of postoperative hernias of the anterior abdominal wall in patients with obesity
Способ абдоминопластики при хирургическом лечении послеоперационных грыж передней брюшной стенки у больных с ожирением
Authors: Стороженко, Олексій Володимирович
Лігоненко, Олексій Вікторович
Дігтяр, Ілля Іванович
Зубаха, Анатолій Борисович
Шумейко, Ігор Анатолійович
Чорна, Ірина Олексіївна
Горб, Людмила Іванівна
Стороженко, Алексей Владимирович
Лигоненко, Алексей Викторович
Дигтярь, Илья Иванович
Зубаха, Анатолий Борисович
Шумейко, Игорь Анатольевич
Черная, Ирина Алексеевна
Горб, Людмила Ивановна
Storozhenko, O. V.
Lihonenko, O. V.
Digtyar, I. I.
Zubakha, A. B.
Shumeiko, I. A.
Chorna, I. O.
Gorb, L. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ)
Citation: Спосіб абдомінопластики при хірургічному лікуванні післяопераційних гриж передньої черевної стінки у хворих з ожирінням : реєстр галузевих нововведень № 558/4/17 / О. В. Стороженко, О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, А. Б. Зубаха, І. А. Шумейко, І. О. Чорна, Л. І. Горб // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2017. – Вип. 4. – С. 493–494.
Abstract: Нововведення відноситься до медицини, а саме до хірургії і може бути використано для хірургічного лікування післяопераційних гриж передньої черевної стінки у хворих з ожирінням.; Нововведение относится к медицине, а именно к хирургии и может быть использовано для хирургического лечения послеоперационных грыж передней брюшной стенки в больных с ожирением.; The innovation relates to medicine, namely to surgery and can be used for surgical treatment of postoperative hernias of the anterior abdominal wall in patients with obesity.
Keywords: грижа
абдомінопластика
грыжа
ожиріння
абдоминопластика
ожирение
abdominoplasty
hernia
obesity
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12206
Appears in Collections:Нововведення, технології (РКТ)
Інтелектуальна власність. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Method_of_abdominoplasty.pdf272,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.