Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12260
Title: Заворот великого сальника
Other Titles: Torsion of the greater omentum
Заворот большого сальника
Authors: Городова-Андрєєва, Тамара Валер'янівна
Gorodova-Andreeva, T. V.
Городова-Андреева, Тамара Валерьяновна
Ляховський, Віталій Іванович
Lyakhovskiy, V. I.
Ляховский, Виталий Иванович
Кизименко, Олексій Олексійович
Kyzymenko, O. O.
Кизименко, Алексей Алексеевич
Сидоренко, Архип Володимирович
Sydorenko, A. V.
Сидоренко, Архип Владимирович
Лях, Володимир Мартинович
Liakh, V. M.
Лях, Владимир Мартынович
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Хірургія України
Citation: Заворот великого сальника / Т. В. Городова-Андрєєва, В. І. Ляховський, О. О. Кизименко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 4. – С. 73–77.
Abstract: Ретроспективно проаналізовано медичні карти пацієнтів, які в останні 10 років перебували на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні № 2 міської клінічної лікарні № 2 м. Полтави та були прооперовані в ургентному порядку з приводу такої гострої абдомінальної патології, як заворот великого сальника. Виявлено лише два випадки, котрі виникли протягом останніх 3 років та не були пов’язані між собою. Обидва пацієнти молодого віку були доправлені в терміновому порядку до чергової за хірургічним профілем лікарні міста із клінікою гострої абдомінальної хірургічної патології. Обом хворим було проведено весь комплекс необхідних лабораторних та інструментальних досліджень. Пацієнтів неодноразово оглядала бригада у складі трьох чергових хірургів з великим досвідом роботи. Схожість з клінічною картиною гострого апендициту визначила подальшу тактику лікування. Типоспецифічність цих пацієнтів полягала у нечіткості апендикулярної симптоматики при фізикальному обстеженні. Наростання деяких виявів клінічної симптоматики за час спостереження в умовах хірургічного відділення призвело до встановлення попереднього діагнозу «гострий апендицит». Обох пацієнтів прооперовано в ургентному порядку після проведення заходів доопераційної підготовки. В операційній при детальній ревізії виявлено вторинний заворот великого сальника. Виконано фотофіксацію та вимірювання резектованих ділянок пасм сальника. Хірургічний досвід персоналу, фізикальні та додаткові методи обстеження не дають чіткої достовірної інформації про наявність завороту великого сальника. Ультразвукове дослідження при завороті сальника дає змогу лише виявити «потовщений апендикулярний відросток» чи інфільтрат у черевній порожнині, але встановити точно його складові та генез важко. При виявленні завороту великого сальника слід обов’язково провести ревізію органів черевної порожнини для заперечення хірургічної патології червоподібного відростка, тонкої і сліпої кишки, органів малого таза.
Keywords: заворот великого сальника
хірургічне лікування
гострий апендицит
діагностика
torsion of the greater omentum
surgical treatment
diagnosis
acute appendicitis
заворот большого сальника
хирургическое лечение
диагностика
острый аппендицит
ISSN: 2521-697X (Online)
1818-5398 (Print)
DOI: http://doi.org/10.30978/SU2019-4-73
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12260
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zavorot.pdf175,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.