Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12262
Title: Антибіотикотерапія у гепатобіліарній хірургії
Other Titles: Antibiotic therapy in hepatobiliary surgery
Антибиотикотерапия в гепатобилиарной хирургии
Authors: Кравців, Микола Ігорович
Kravtsiv, M. I.
Кравцив, Николай Игоревич
Дудченко, Максим Олександрович
Dudchenko, M. O.
Дудченко, Максим Александрович
Люлька, Олександр Миколайович
Liulka, О. М.
Люлька, Александр Николаевич
Юсеф, Альрагабі
Yusef, А.
Юсеф, Альрагаби
Ляховський, Віталій Іванович
Lyakhovskiy, V. I.
Ляховский, Виталий Иванович
Issue Date: 2015
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Антибіотикотерапія у гепатобіліарній хірургії / М. І. Кравців, М. О. Дудченко, О. М. Люлька [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, вип. 3 (51), ч. 2. – С. 141–144.
Abstract: Успішне лікування хірургічних захворювань органів черевної порожнини та профілактика післяопе-раційних ускладнень залежить як від адекватного оперативного лікування, так і від раціональної антибактеріальної терапії у периопераційному періоді. Проаналізовано ефективність емпіричної антибактеріальної терапії цефоперазон/сульбактамом у комплексному лікуванні 217 хворих з гос-трими хірургічними захворюваннями гепатобіліарної зони, які були прооперовані в хірургічному від-діленні No2 2-ої міської клінічної лікарні м. Полтави за період з 2012 по 2015 роки. Результати дослі-дження показали, що чутливість мікроорганізмів до цефосульбіну, сприятливий фармакологічний профіль, хороша біодоступність, можливість впливу як на аеробну, так і анаеробну мікрофлору до-зволяють вважати його препаратом вибору для лікування хірургічної патології гепатобіліарної зони та профілактики гнійних післяопераційних ускладнень.
Keywords: антибіотикотерапія
лікування
сульбактам
хірургія
цефоперазон
antibiotic
treatment
surgery
sulbactam
cefoperazone
антибиотикотерапия
лечение
сульбактам
хирургия
цефоперазон
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12262
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
antibiotis_of_hepatobiliaric.pdf175,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.