Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12627
Title: Спосіб пластики передньої черевної стінки при грижах після параректального розрізу
Authors: Лисенко, Руслан Борисович
Issue Date: 12-Aug-2010
Publisher: Укрмедпатентінформ
Citation: Пат. № 51929 Україна, МПК (2009) А 61 В 17/00. Спосіб пластики передньої черевної стінки при грижах після параректального розрізу / Лисенко Р. Б. ; заявник та патентовласник ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». – № u 2010 00479 ; заявл. 19.01.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.
Abstract: Спосіб пластики передньої черевної стінки при грижах після параректального розрізу, що включає розташування поліпропіленового імплантату під прямим м'язом живота медіально та поміж внутрішнім косим та поперечним м'язами живота латерально, відрізняється тим, що додатково здійснюють розкриття піхви прямого м'язу живота по його зовнішньому краю, мобілізацію медіально прямого м'язу живота до білої лінії живота, анатомічне роз'єднання апоневротичних частин внутрішнього косого та поперечного м'язів живота у ділянці лінії Спігелія.
Keywords: пластика
передня черевна стінка
грижа
параректальний розріз
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12627
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра хірургії № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51929_uapatents.com.pdf92,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.