Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12670
Title: Роль культурологічного та фахового аспектів у процесі адаптації іноземних громадян до навчання у ЗВО України
Authors: Богиня, Лариса Вікторівна
Вечерок, Ольга Миколаївна
Скальська, Світлана Анатоліївна
Трусова, Людмила Василівна
Issue Date: Nov-2019
Citation: Роль культурологічного та фахового аспектів у процесі адаптації іноземних громадян до навчання у ЗВО України / Л. В. Богиня, О. М. Вечерок, С. А. Скальська, Л. В. Трусова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей IV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 32–35.
Abstract: У статті розглядаються проблеми, з якими стикаються іноземні громадяни, що приїздять на навчання у закладах вищої освіти України (мовний та культурний бар'єри, незнайомий соціум, емоційне та інформаційне перенавантаження тощо), та шляхи їх подолання. Зокрема, досліджуються методи та прийоми соціокультурної та фахової адаптації іноземних студентів у навчальному процесі та в позааудиторний час.
Keywords: адаптація
культура
традиція
мовний бар'єр
іноземні студенти
UDC: 378.147(477)-054.62
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12670
Appears in Collections:Наукові праці
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_kulturologichnogo.pdf74,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.