Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1270
Title: Вплив меланіну на активність NO-ергічної системи в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії
Other Titles: Влияние меланина на активность NO-эргической системы в слюнных железах в условиях гипергастринемии
Influence of melanin on activity of the NO-ergic system of the salivary glands under conditions of the hypergastrinemia
Authors: Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каріне Степанівна
Берегова, Тетяна Володимирівна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Непорада, Каринэ Степановна
Береговая, Татьяна Владимировна
Sukhomlyn, A. A.
Neporada, K. S.
Berehova, T. V.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Сухомлин А. А. Вплив меланіну на активність NO-ергічної системи в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада, Т. В. Берегова // Світ медицини та біології. – 2014. – № 1 (43). – С. 149–152.
Abstract: Експерименти виконані на 17 білих щурах-самцях. За умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи розвивається гіпоацидитет і, як наслідок, гіпергастринемія. В умовах омепразол-індукованої гіпергастринемії виникають патологічні зміни в тканинах слинних залоз щурів – дисбаланс регуляторних систем та зниження функціональних резервів тканин слинних залоз. Застосування меланіну нормалізує активність NOS та вміст нітритів у тканинах слинних залоз; Эксперименты выполнены на 17 белых крысах-самцах. При длительном использовании ингибиторов протонной помпы развивается гипоацидитет и, как следствие, гипергастринемия. В условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии возникают патологические изменения в тканях слюнных желез – дисбаланс регуляторных систем и снижение функциональных резервов тканей слюнных желез. Применнение меланина нормализует активность NOS и содиржание нитритов в тканях слюнных желез; Experiments are executed on 17 rats. In homohenate of salivary glands defined the activity of NO-ergic system. Under conditions of long omeprazole introduction, pathological changes in salivary glands tissues oppear – the disbalance of NO-ergic system. Use of melanin normalises balance of the NO-ergic system
Keywords: слинні залози
гіпергастринемія
меланін
слюнные железы
гипергастринемия
меланин
salivary glands
hypergastrinemia
melanin
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1270
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_of_melanin_on_activity_of_the_NO-ergic_system.pdf175,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.