Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12702
Title: Спосіб прогнозування розвитку підвищеної маси тіла та ожиріння
Authors: Весніна, Людмила Едуардівна
Шевченко, Юлія Сергіївна
Баранова, Алла Федорівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Мамонтова, Тетяна Василівна
Issue Date: May-2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут промислової власності”
Citation: Пат. 107036 України, МПК (2006.01) G 01 N 33/00. Спосіб прогнозування розвитку підвищеної маси тіла та ожиріння / Весніна Л. Е., Шевченко Ю. С., Мамонтова Т. В., Баранова А. Ф., Кайдашев І. П. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – u 201506534 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
Abstract: Спосіб прогнозування розвитку підвищеної маси тіла та ожиріння, який включає оцінку сироватки крові, яку беруть натщесерце, показників інсулінорезистентності і системного запалення, який відрізняється тим, що інсулінорезистентність визначають за індексом HOMA-IR, а рівень системного запалення - за рівнем церулоплазміну, та додатково визначають рівень орексигенного нейропептиду Агоуті-пов'язаного протеїну (AgRP).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12702
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107036-uapatents.com.pdf189,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.