Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12703
Title: Спосіб імуногістохімічної детекції пептидних комплексів на парафінових гістологічних зрізах тканин
Authors: Мамонтова, Тетяна Василівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Весніна, Людмила Едуардівна
Гординська, Інга Леонідівна
Боброва, Нелля Олександрівна
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут промислової власності”
Citation: Пат. 111230 України, МПК G 01 N 33/53, G 01N 1/06, G 01 N 21/00. Спосіб імуногістохімічної детекції пептидних комплексів на парафінових гістологічних зрізах тканин / Мамонтова Т. В., Кайдашев І. П., Весніна Л. Е., Гординська І. Л., Боброва Н. О. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – u 201603217 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
Abstract: Спосіб імуногістохімічної детекції пептидних комплексів на парафінових гістологічних зрізах тканин, що включає відбір тканинного матеріалу, фіксацію у нейтральному забуференому формаліні, регідратацію гістологічних зрізів і видалення із них залишків парафіну, демаскування антигену, блокування ендогенної пероксидази і потім неспецифічної сорбції імуноглобулінів, обробку гістологічних зрізів первинними та вторинними антитілами проявлення пероксидазної активності з 3-аміно-9-етилкарбазолом (ЕАК), фарбування, візуалізацію та оцінку локації пептидних комплексів в тканинах за наявністю специфічного забарвлення продукту реакції, який відрізняється тим, що фіксацію тканин здійснюють у 4 % нейтральному забуференому формаліні впродовж 8 годин, а демаскування антигенної специфічності пептидних комплексів проводять із застосуванням технології мікрохвильової обробки, інкубують гістологічні зрізи з поліклональними антитілами (інактивована сироватка кроля, імунізованого поліпептидами кіркової речовини нирок та стегнових м'язів щурів) з наступною інкубацією їх з вторинними антитілами (кон'югатом пероксидази хрону з моноспецифічними афінно очищеними антитілами вівці до імуноглобулінів кроля (IgG, IgA та IgM).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12703
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111230-uapatents.com.pdf307,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.