Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12788
Title: Педагогічні засади підготовки сімейного лікаря до успішного використання в професійній діяльності медичного обладнання
Other Titles: Pedagogical bases of preparing a family doctor for successful use of medical equipment in professional activity
Authors: Бичко, Марина Вікторівна
Бычко, М. В.
Bychko, M. V.
Issue Date: 2019
Publisher: Суми
Citation: Бичко М. В. Педагогічні засади підготовки сімейного лікаря до успішного використання в професійній діяльності медичного обладнання / М. В. Бичко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 10 (94). – С. 3–11.
Abstract: У статті розглядається проблема підготовки майбутнього сімейного лікаря до використання медичного обладнання. Аналізуються об'єктивні й суб'єктивні аспекти цього процесу. Обґрунтовуються положення, що для ефективного використання медичного обладнання в майбутнього сімейного лікаря повинні бути сформовані відповідні мотиваційні, змістові та процесуальні засади. Так, він має знати та розуміти фізичні закономірності роботи приладів, що застосовуються в медичній практиці; правильно обирати відповідне медичне обладнання як для діагностики, так і для терапевтичних впливів; уміти грамотно, з професійної точки зору, і вчасно застосовувати його у професійній діяльності; правильно інтерпретувати отриману вихідну інформацію. Лікар повинен завжди бути в курсі розвитку сучасної медичної техніки і прагнути постійно збагачувати свій професійний арсенал шляхом її застосування, що також має бути закладено в процесі його професійної підготовки.
Keywords: майбутні сімейні лікарі
медичне обладнання
саморозвиток
професійна діяльність
самоосвіта.
професійна підготовка
UDC: 378.04:61]:615.47
DOI: 10.24139/2312-5993/2019.10/003-011
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12788
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogical_bases_of_preparing.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.