Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12810
Title: Організація виховного процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології
Other Titles: Организация воспитательного процесса на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии
Authors: Дерев’янко, Тетяна Василівна
Деревянко, Татьяна Васильевна
Derevianko, T. V.
Звягольська, Ірина Миколаївна
Звягольская, Ирина Николаевна
Zviaholska, I. M.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Дерев’янко Т. В. Організація виховного процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології / Т. В. Дерев’янко, І. М. Звягольська // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІІ Каришинські читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2020. – С. 200–202.
Abstract: В статті висвітлені особливості організації виховної роботи студентів в умовах модернізованого освітнього середовища кафедри мікробіології, вірусології та імунології Української медичної стоматологічної академії. Реалізація основних принципів і завдань національного виховання на кафедрі спрямована на виховання морально-духовного фахівця, який зможе повною мірою надавати допомогу людям, турбуватися про їхнє здоров’я, створювати сприятливі психологічні умови для пацієнтів, сприяти якомога швидшому відновленню їхньої працездатності та профілактиці захворювань. Ефективними засобами, що сприяють творчій самореалізації студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, є система індивідуальних, групових і колективних форм діяльності.
В статье освещены особенности организации воспитательной работы студентов в условиях модернизированной образовательной среды кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Украинской медицинской стоматологической академии. Реализация основных принципов и задач национального воспитания на кафедре направлена на воспитание нравственно-духовного специалиста, который сможет в полной мере оказывать помощь людям, заботиться об их здоровье, создавать благоприятные психологические условия для пациентов, способствовать как можно более быстрому восстановлению их работоспособности и профилактике заболеваний. Эффективными средствами, способствующими творческой самореализации студентов на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии, является система индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности.
Keywords: національне виховання
напрямки та принципи виховання
мікробіологія
вірусологія та імунологія
освітнє середовище
фахова підготовка
национальное воспитание
направления и принципы воспитания
микробиология
вирусология и иммунология
образовательная среда
профессиональная подготовка
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12810
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizacia_vuhovnogo_proces.pdf130,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.