Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12820
Title: Сучасні інформаційні технології і традиційні форми навчання у підготовці фахівців на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією
Authors: Тесленко, Олександра Іванівна
Тесленко, Александра Ивановна
Teslenko, O. I.
Кузь, Гельфіра Маліківна
Кузь, Гельфира Маликовна
Kuz, H. M.
Тумакова, Олена Борисівна
Тумакова, Елена Борисовна
Tumakova, O. B.
Кузь, Віталій Сергійович
Кузь, Виталий Сергеевич
Kuz, V. S.
Issue Date: May-2014
Publisher: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Citation: Сучасні інформаційні технології і традиційні форми навчання у підготовці фахівців на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / О. І. Тесленко, Г. М. Кузь, О. Б. Тумакова, В. С. Кузь // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 303–304.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12820
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_informatsiyni_tekhnolohiyi.pdf56,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.