Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12831
Title: Використання сучасних технологій в управлінні сучасним процесом на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією
Authors: Дворник, Валентин Миколайович
Дворник, Валентин Николаевич
Dvornyk, V. M.
Тесленко, Олександра Іванівна
Тесленко, Александра Ивановна
Teslenko, O. I.
Кузь, Гельфіра Маліківна
Кузь, Гельфира Маликовна
Kuz, H. M.
Кузь, Віталій Сергійович
Кузь, Виталий Сергеевич
Kuz, V. S.
Issue Date: 2014
Publisher: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Використання сучасних технологій в управлінні сучасним процесом на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, О. І. Тесленко, Г. М. Кузь, В. С. Кузь // Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих державних навчальних закладах : навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – Полтава, 2014. – С. 59–60.
Abstract: Обґрунтовується ідея підвищення якості підготовки фахівців шляхом цілеспрямованого регулярного корегування змісту навчання відповідно до вимог розвитку суспільства і формування ринку праці. Автори доводять, що використання сучасних інформаційних технологій, активних форм і методів навчання забезпечує розвиток самостійності студента.
Keywords: вища школа
навчальний процес
сучасні технології
самостійна робота
якість навчання
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12831
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannya_suchasnykh_tekhnolohiy.pdf172,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.