Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12988
Title: Оцінка якості життя у пацієнтів із потребою у комбінованому лікуванні зубів бічної і фронтальної групи
Other Titles: Assessment of the quality of life in patients which require combined treatment of anterior and posterior dentition
Authors: Водоріз, Ярослав Юрійович
Ткаченко, Ірина Михайлівна
Тончева, Катерина Дмитрівна
Vodoriz, Y. Y.
Tkachenko, I. M.
Toncheva, K. D.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: ГО «Харківське обласне відділення Асоціації стоматологів України»
Citation: Водоріз Я. Ю. Оцінка якості життя у пацієнтів із потребою у комбінованому лікуванні зубів бічної і фронтальної групи / Я. Ю. Водоріз, І. М. Ткаченко, К. Д. Тончева // Питання експериментальної та клінічної стоматології : зб. наук. праць. Вип. 15 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми ортопедичної стоматології» присвяченої 40-річчю кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету. – Харків, 2019. – С. 20–24.
Abstract: Опитування проводилося серед молодих (за ВООЗ) людей, віком до 44 років. Особам із періо- чи орто- патологією дана анкета не пропонувалась. Усього було проанкетовано 153 особи. До дослідної групи долучались особи, які потребували тотальних реставрацій. До контрольної - клінічно здорові, сановані особи. Всього до контрольної групи відібрано 50 осіб, них 26 чоловічої, 24 жіночої статі. До дослідної - 21 особа, з них 11 чоловічої, 10 жіночої статі. Опитувальник містить 49 запитань, розділених на 6 підгруп («функціональні обмеження», «фізичний біль», «психологічний дискомфорт», «психологічна дезадаптація», «соціальна дезадаптація», «інвалідизація»). Заповнюючи анкету, пацієнту необхідно вказати частоту виникнення тої чи іншої проблеми: «не знаю», «ніколи», «майже ніколи», «іноді», «часто», «дуже часто». Індекс запитання (від 0.747 до 2.555) в подальшому множиться на коефіцієнт частоти (0,1,2,3,4). Статистична достовірність визначалася за допомогою програми GNU pspp 1.0.1. he survey was held among young people under the age of 44. The questionnaire was not offered to persons with perio or orthodontical pathologies. Totally 153 people were interrogated. The study group consisted of persons who needed total restoration. The control group consisted of clinically healthy, sanitized persons. Totally 50 people was selected for the control group (26 males, 24 females). To the researched group - 21 persons, including 11 males and 10 females. Results of investigation. Having evaluated the questionnaires, we have received the following results: the average test result in the research group for both sexes is 66,87 ± 7,91. In men, the score is slightly lower (64,77 ± 12,32), comparing to women 69,19 ± 10,27 (at p = 0,788). In the control group, the average test result was 36.78 ± 4.28; men 29.67 ± 4.2, women 44.49 ± 7.46 (at p = 0.084). More thorough analysis of the study group showed that the change in quality of life does not depend on sex (at p = 0.788). The nature of the violations is also gender independent.
Keywords: ОНІР-49
зміна якості життя
зуби бічної групи
зуби фронтальної групи
UDC: 616.314:616-08-059:616-052-056.2
ISBN: 978-617-7738-67-0
ISSN: УДК: 616.21 (081/082
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12988
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Untitled.FR12.pdf215,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.