Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12989
Title: Застосування тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на пародонтит
Authors: Скрипнікова, Таїса Петрівна
Розколупа, Ніна Василівна
Островська, Галина Юріївна
Литовченко, Ірина Юріївна
Розколупа, Олександр Олексійович
Скрипникова, Таисия Петровна
Розколупа, Нина Васильевна
Островская, Галина Юрьевна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Розколупа, Александр Алексеевич
Skripnikova, T. P.
Rozkolupa, N. V.
Ostrovska, G. Yu.
Litovchenko, I. Yu.
Rozkolupa, O. O.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Застосування тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на пародонтит / Т. П. Скрипнікова, Н. В. Розколупа, Г. Ю. Островська [та ін.] // Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 70-річчю з дня народження проф. В. М. Бобирьова, м. Полтава, 7–8 травня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 22–23.
Abstract: Патологія тканин пародонту є однією з найбільш поширених серед стоматологічних захворювань і за статистичними даними зустрічається у 85% дорослого населення. Результати контрольних досліджень свідчать про доцільність включення тіотриазоліну в комплекс лікувальних заходів, які спрямовані на покращення стоматологічного статусу пацієнтів.
UDC: 616.314.17-002:615.24
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12989
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації
Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pages from_mesi.pdf274,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.