Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13044
Title: Позитивний імідж викладача ЗВО як складова професіоналізму
Authors: Плачинда, Т. С.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Плачинда Т. С. Позитивний імідж викладача ЗВО як складова професіоналізму / Т. С. Плачинда // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 321–324.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню наукової проблеми удосконалення іміджу викладача закладу вищої освіти. Увага акцентується на тому, що якісна професійна підготовка майбутніх фахівців безпосередньо залежить від особистості викладача. Пропонуються результати опитування студентської молоді та викладачів щодо іміджу викладача в освітньому процесі. Наведено результати обробки відповідей респондентів, що систематизовані у позитивні та негативні характеристики. З ’ясовано, що значна увага приділяється не зовнішньому, а на внутрішньому світові викладача ЗВО, увагу зосереджено на його професіоналізмі, що має спонукати викладача до постійного самовдосконалення.
Keywords: викладач ЗВО
імідж викладача
позитивний імідж
негативний імідж
педагогічна майстерність
професійна компетентність
UDC: 378.147
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13044
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plachinda_Pozitivniy_imidzch.pdf83,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.