Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 2 (70) : [53] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Діагностичні труднощі при рухових розладахТаряник, Катерина Анатоліївна; Таряник, Екатерина Анатольевна; Tarianyk, K. A.
2020Оптимизация лечения над - и чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детейХудиев, В. М.; Худієв, В. М.; Hudiev, V. M.
2020Інтерактивне навчання внутрішньої медицини: кроки до діагнозуШеховцева, Т. Г.; Долінна, М. О.; Шеховцева, Т. Г.; Долинная, М. А.; Shekhovtseva, T. G.; Dolinna, M. О.
2020Роль самостійної роботи студентів у формуванні професійної компетентності медичних фахівцівПоливкан, М. І.; Полывкан, М. И.; Polyvkan, M. I.
2020Особливості санітарно-освітньої роботи для профілактики стоматологічних хвороб у дітей організованих дитячих колективівПавленкова, Оксана Сергіївна; Каськова, Людмила Федорівна; Павленкова, Оксана Сергеевна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Pavlenkova, O. S.; Kaskova, L. F.
2020Вміст інтерлейкіну- 6 у ротовій рідині дітей молодшого шкільного віку з нормальною та надмірною масою тілаОнищенко, Анастасія Володимирівна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Мамонтова, Тетяна Василівна; Онищенко, Анастасия Владимировна; Шешукова, Ольга Викторовна; Мамонтова, Татьяна Васильевна; Onyshchenko, A. V.; Sheshukova, O. V.; Mamontova, Т. V.
2020Чутливість клінічного ізоляту Streptococcus pluranimalium до антисептиківФаустова, Марія Олексіївна; Фаустова, Мария Алексеевна; Faustova, M. O.
2020Комп`ютерно-томографічна оцінка динаміки загоєння дефекту діафізу стегнової кістки в умовах дії протипухлинних хіміопрепаратівРябенко, Т. В.; Кореньков, О. В.; Ryabenko, T. V.; Korenkov, A. V.
2020Замораживание эритроцитов при модификации состава криоконсерванта на основе глицеринаРамазанов, В. В.; Руденко, С. В.; Семенченко, А. Ю.; Бондаренко, В. А.; Ramazanov, V. V.; Rudenko, S. V.; Semenchenko, A. Yu.; Bondarenko, V. A.; Рамазанов, В. В.; Руденко, С. В.; Семенченко, О. Ю.; Бондаренко, В. А.
2020Особливості становлення топографії шийної фасції і клітковинних просторів передньої та бічних ділянок шиї у плодів людиниЛопушняк, Л. Я.; Хмара, Т. В.; Марчук, О. Ф.; Бойчук, О. М.; Герасим, Л. М.; Галагдина, А. А.; Lopushniak, L. Ya.; Khmara, T. V.; Marchuk, O. F.; Boichuk, O. M.; Gerasym, L. М.; Halahdyna, A. A.
2020Адгезивні властивості бактерій за впливу безклітинних екстрактів bifidobacterium bifidum 1 та lactobacillus reuteri DSM 17938Книш, О. В.; Колпак, С. А.; Погоріла, М .С.; Бабич, Є. М.; Knysh, O. V.; Kolpak, S. A.; Pogorila, M. S.; Babych, Ye. M.
2020Влияние ототоксических лекарственных средств на биоэлектрические реакции в коре головного мозга и улиткеГусейнов, Н. М.; Фисенко, В. Р.; Асланов, П. Р.; Huseynov, N. M.; Fisenko, V. R.; Aslanov, P. R.
2020Поліморфний сайт RS3200401 гену MALAT1 не асоційований із віком виникнення раку ниркиВолкогон, А. Д.; Гарбузова, В. Ю.; Атаман, О. В.; Volkohon, A. D.; Harbuzova, V. Yu.; Ataman, O. V.
2020Зміни ультраструктури тканин литкового м'язу та міокарда під впливом фізичного навантаження в експериментіВойтенко, В. Л.; Гуніна, Л. М.; Войтенко, В. Л.; Гунина, Л. М.; Voitenko, V. L.; Gunina, L. M.
2020Клінічна ефективність антралю у хворих на хронічний панкреатитХухліна, О. С.; Дудка, І. В.; Дудка, Т. В.; Смандич, В. С.; Хухліна, О. С.; Дудка, І. В.; Дудка, Т. В.; Смандич, В. С.; Khukhina, O. S.; Dudka, I. V.; Dudka, T. V.; Smandych, V. S.
2020Результати органозберігаючої хірургії інтрапаренхімних пухлин нирокХареба, Г. Г.; Лісовий, В. М.; Щукін, Д. В.; Khareba, G. G.; Lisovyi, V. M.; Shchukin, D.V.
2020Характеристика ліпідного спектру у пізніх недоношених та доношених немовлят, які народились завеликими до гестаційного віку, від матерів з ожиріннямСлюсарєва, А. В.; Слюсарева, А. В.; Sliusarieva, A. V.
2020Діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на іхс при розвитку гострого інфаркту міокардаСідь, Є. В.; Соловйов, О. В.; Сидь, Е. В.; Соловьёв, А. В.; Sid’, E. V.; Soloviov, O. V.
2020Оцінка гормональних аспектів при істміко-цервікальній недостатності у жінок з безпліддям в анамнезіПерхулин, О. М.; Perkhulyn, O. M.
2020Применение раннего эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с переломами шейки бедренной костиНасирли, Дж. А.; Nasirli, J. A.; Насирлі, Дж. А.
2020Варіанти хірургічної техніки при оперативному лікуванні зобуКовальов, Олександр Павлович; Ляховський, Віталій Іванович; Люлька, Олександр Миколайович; Нємченко, Іван Іванович; Сидоренко, Архип Володимирович; Ковалев, Александр Павлович; Ляховский, Виталий Иванович; Люлька, Александр Николаевич; Немченко, Иван Иванович; Сидоренко, Архип Владимирович; Kovalov, O. P.; Liakhovskyi, V. I.; Liulka, O. M.; Niemchenko, I. I.; Sydorenko, A. V.
2020Эффективность и безопасность двусторонней операции БоариДемченко, В. Н.; Щукин, Д. В.; Гарагатый, И. А.; Страховецкий, В. С.; Demchenko, V. M.; Shchukin, D. V.; Harahatyi, I. А.; Strakhovetskyi, V. S.; Демченко, В. Н.; Щукин, Д. В.; Гарагатый, И. А.; Страховецкий, В. С.
2020Клінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльностіГрищенко, О. В.; Мамедова, С. Ш.; Грищенко, О. В.; Мамедова, С. Ш.; Grishchenko, O. V.; Mamedova, S. S.
2020Застосування пребіотику у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень з порушеннями білкового обміну та нутриціологічній корекції порушень процесів обмінуГалан, І. О.; Омельчук, С. Т.; Процюк, Р. Г.; Петренко, В. І.; Аністратенко, Т. І.; Галан, О. В.; Галан, И. О.; Омельчук, С. Т.; Процюк, Р. Г.; Петренко, В. И.; Анистратенко, Т. И.; Галан, А. В.; Galan, I. O.; Omelychuk, S. T.; Protsyuk, R. G.; Petrenko, V. I.; Anistratenko, T. I.; Galan, A. V.
2020Вплив гормональної регуляції на колонізаційну резистентність піхви при бактеріальному дисбіозіГрузевський, О. А.; Грузевский, А. А.; Hruzevskyi, O. A.
2020Лікування дегенеративних змін епітелію очної поверхні при синдромі «Сухого ока»Воскресенська, Людмила Костянтинівна; Ряднова, Вікторія Вікторівна; Максимук, Ольга Юріївна; Стебловська, Ірина Сергіївна; Воскресенська, А. В.; Воскресенская, Людмила Константиновна; Ряднова, Виктория Викторовна; Максимук, Ольга Юрьевна; Стебловская, Ирина Сергеевна; Воскресенская, А. В.; Voskresenskaya, L. K.; Ryadnova, V. V .; Maksimuk, O. Yu.; Steblovska, I. S.; Voskresenskaya, A. V.
2020Клініко-імунологічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей з харчовою алергієюБубир, Людмила Миколаївна; Бубыр, Людмила Николаевна; Bubyr, L. M.
2020Удосконалення критеріїв діагнозу системного червоного вовчакаАбрагамович, У. О.; Абрагамович, О. О.; Надашкевич, О. Н.; Свінціцький, А. С.; Синенький, О. В.; Abrahamovych, U. O.; Abrahamovych, O. O.; Nadashkevych, O. N.; Svintsitsky, A. S.; Synenkyi, O. V.
2020Роль індивідуальної гігієни при лікуванні пацієнтів, хворих на протезні стоматитиБублій, Тетяна Дмитрівна; Дубовая, Людмила Іванівна; Бублий, Татьяна Дмитриевна; Дубовая, Людмила Ивановна; Bublii, T. D.; Dubovaya, L. I.
2020Тaктика стoматологічного oбстеження жiнок iз хвoробами парoдонта на тлі бaктеріального вaгінозу та їx стaтевих паpтнерівКрутікова, Анна Дмитрівна; Крутикова, Анна Дмитриевна; Krutikova, A. D.
2020Psychological nature and structure of motivationPryima, L. Yu.; Sherstiuk, N. O.; Kolomiiets, B. S.; Прийма, Лада Юріївна; Шерстюк, Наталія Олександрівна; Коломієць, Богдан Сергійович; Прийма, Лада Юрьевна; Шерстюк, Наталия Александровна; Коломиец, Богдан Сергеевич
2020Діалогізація педагогічної взаємодії як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного вузуДонець, Ілона Миколаївна; Григоренко, Альона Сергіївна; Волошина, Олена Валеріївна; Штепа, Катерина Вікторівна; Донец, Илона Николаевна; Григоренко, Алена Сергеевна; Волошина, Елена Валерьевна; Штепа, Екатерина Викторовна; Donets, I. М.; Hryhorenko, A. S.; Voloshyna, O. V.; Shtepa, K. V.
2020Ендотеліальний фактор росту судин як маркер ендотеліальної дисфункції у вагітних жінок із ожиріннямЗелінка-Хобзей, Марта Миколаївна; Зелинка-Хобзей, Марта Николаевна; Zelinka-Khobzey, M. M.
2020Ендометріоз як глобальна багаторівнева проблема,ретроспективна характеристика хворихОрлова, Юлія Андріївна; Мартиненко, Віталій Борисович; Орлова, Юлия Андреевна; Мартыненко, Виталий Борисович; Orlova, Yu. A.; Martynenko, V. B.
2020Вплив модуляторів редоксчутливих транскрипційних чинників на неврологічний дефіцит у щурів після відтворення черепно-мозкової травмиЯвтушенко, Іван Валерійович; Костенко, Віталій Олександрович; Yavtushenko, I. V.; Kostenko, V. O.
2020Порівняльно-видова концепція морфологічних особливостей сліпої кишкиКобеняк, Микола Миколайович; Кобеняк, Николай Николаевич; Kobenyak, M. M.
2020Визначення зв’язку реакції серцево-судинної системи та вегетативної регуляції на фізичне навантаження у осіб з різною масою тілаБоряк, Христина Радиславівна; Боряк, Кристина Радиславовна; Boryak, Kh. R.
2020Роль активных форм кислорода и азота в развитии фиброза в семенниках крыс при длительной центральной депривации синтеза тестостеронаСтецук, Евгений Валерьевич; Акимов, Олег Евгеньевич; Мищенко, Артур Владимирович; Стецук, Євген Валерійович; Акімов, Олег Євгенович; Міщенко, Артур Володимирович; Stetsuk, Ye. V.; Akimov, O. Ye.; Mishchenko, A. V.
2020Корекція стану системи оксиду азоту у хворих на Helicobacter pylori асоційований хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типуРадіонова, Тетяна Олександрівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Віталій Олександрович; Вірченко, Віктор Іванович; Радионова, Татьяна Александровна; Скрыпник, Игорь Николаевич; Акимов, Олег Евгеньевич; Костенко, Виталий Александрович; Вирченко, Виктор Иванович; Radionova, T. O.; Skrypnyk, І. М.; Akimov, О. Ye.; Kostenko, V. О.; Virchenko, V. І.
2020Вплив S-адеметіоніну на активність процесів вільнорадикального окислення і аргінін/цитрулінового циклу на фоні доксорубіцин-індукованого ураження печінкиМаслова, Ганна Сергіївна; Скрипник, Роман Ігорович; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Анна Сергеевна; Скрыпник, Роман Игоревич; Скрыпник, Игорь Николаевич; Maslova, G. S.; Skrypnyk, R. I.; Skrypnyk, I. M.
2020Особливості пошкодження слизової оболонки шлунку у хворих на НПЗЗ-гастропатію з супутньою ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекціїПархоменко, Вікторія Володимирівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Старченко, Іван Іванович; Гопко, Олександр Феліксович; Пархоменко, Виктория Владимировна; Скрыпник, Игорь Николаевич; Старченко, Иван Иванович; Гопко, Александр Феликсович; Parkhomenko, V. V.; Skrypnyk, I. M.; Starchenko, I. I.; Gopko, O. F.
2020Вплив ефірних олій на мікроорганізми, асоційовані з карієсом і пародонтитомДев'яткіна, Наталія Миколаївна; Боброва, Нелля Олександрівна; Важнича, Олена Митрофанівна; Лобань, Галина Андріївна; Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна; Девяткина, Наталья Николаевна; Боброва, Нелля Александровна; Важничая, Елена Митрофановна; Лобань, Галина Андреевна; Девяткина, Татьяна Алексеевна; Devyatkina, N. O.; Bobrova, N. O.; Vazhnycha, O. M.; Loban’, G. A.; Devyatkina, T. O.
2020Структурна організація залозистої зони слизової оболонки твердого піднебіння інтактних білих щурівХілініч, Євгеній Сергійович; Давиденко, Вадим Юрійович; Хилинич, Евгений Сергеевич; Давыденко, Вадим Юрьевич; Khilinich, Ye. S.; Davydenko, V. Yu.
2020Сучасна структура ортодонтичних пацієнтів за зверненнямПетрова, Анна Володимирівна; Макарова, Олександра Миколаївна; Рудь, Юлія Володимирівна; Куроєдова, Віра Дмитрівна; Петрова, Анна Владимировна; Макарова, Александра Николаевна; Рудь, Юлия Владимировна; Куроедова, Вера Дмитриевна; Petrova, A. V.; Makarova, A. N.; Rud, Y. V.; Kuroiedova, V. D.
2020Антибактеріальна та протигрибкова активність антисептичного препарату ЦидиполЛобань, Галина Андріївна; Кравченко, Володимир Григорович; Ананьєва, Майя Миколаївна; Кравченко, Олексій Володимирович; Фаустова, Марія Олексіївна; Лобань, Галина Андреевна; Ананьева, Майя Николаевна; Кравченко, Владимир Григорьевич; Кравченко, Алексей Владимирович; Фаустова, Мария Алексеевна; Loban, G. A; Kravchenko, V. G.; Ananyeva, M. M; Kravchenko, A. V; Faustova, M. O.
Jul-2020Сучасне впровадження симуляційної дистанційної освіти працівників медичної галузіЖдан, Вячеслав Миколайович; Хайменова, Галина Сергіївна; Бабаніна, Марина Юріївна; Кир'ян, Олена Анатоліївна; Катеренчук, Олександр Іванович; Ждан, Вячеслав Николаевич; Хайменова, Галина Сергеевна; Бабанина, Марина Юрьевна; Кирьян, Елена Анатольевна; Катеренчук, Александр Иванович; Zhdan, V. M.; Khaіmenova, Н. S.; Babanina, M. Iu.; Kyrian, O. A.; Katerenchuk, O. I.
2020Аналіз взаємозв’язку стрес-фактору із функціональним станом серцево-судинної системи підлітківШапошник, Ольга Анатоліївна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Копітько, Назар Станіславович; Шевченко, Тетяна Іванівна; Кудря, Ірина Павлівна; Шапошник, Ольга Анатольевна; Соколенко, Валентина Николаевна; Копитько, Назар Станиславович; Шевченко, Татьяна Ивановна; Кудря, Ирина Павловна; Shaposhnyk, O. A.; Sokolenko, V. M.; Kopyt’ko, N. S.; Shevchenko, T. I.; Kudrya, I. P.
2020Зміни харчової поведінки у молодих осіб із різної масою тілаКолінько, Людмила Михайлівна; Колинько, Людмила Михайловна; Kolinko, L. M.
2020Об’єктивний структурований практичний іспит із дисципліни «Українська мова як іноземна» як інструмент оцінювання комунікативних компетентностей іноземних студентів медичного фахуЖовнір, Марина Миколаївна; Жовнир, Марина Николаевна; Zhovnir, M.
2020Вірус zik як яскравий приклад емерджентних інфекційЧумак, Юлія Вікторівна; Лобань, Галина Андріївна; Ананьєва, Майя Миколаївна; Фаустова, Марія Олексіївна; Ананьева, Майя Николаевна; Чумак, Юлия Викторовна; Фаустова, Мария Алексеевна; Лобань, Галина Андреевна; Chumak, Yu. V.; Loban’, H. A; Ananieva, M. M.; Faustova, M. O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 53