Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13094
Title: Контроль навчальної діяльності студентів на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією
Authors: Дворник, Валентин Миколайович
Дворник, Валентин Николаевич
Dvornyk, V. M.
Єрис, Любов Борисівна
Ерис, Любовь Борисовна
Jerys, L. B.
Кузь, Гельфіра Маліківна
Кузь, Гельфира Маликовна
Kuz, H. M.
Тесленко, Олександра Іванівна
Тесленко, Александра Ивановна
Teslenko, O. I.
Тумакова, Олена Борисівна
Тумакова, Елена Борисовна
Tumakova, O. B.
Баля, Геннадій Миколайович
Баля, Геннадий Николаевич
Balia, H. M.
Issue Date: May-2016
Publisher: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Citation: Контроль навчальної діяльності студентів на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, Л. Б. Єрис, Г. М. Кузь, О. І. Тесленко, О. Б. Тумакова, Г. М. Баля // Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12–13 травня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 23.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13094
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontrol_navchalnoyi_diyalnosti.pdf33,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.