Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13105
Title: Лінґвальні засоби вираження емоцій у римській наративній прозі (на матеріалі роману Петронія «Сатирикон»)
Authors: Чернюх, Н. Б.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Чернюх Н. Б. Лінґвальні засоби вираження емоцій у римській наративній прозі (на матеріалі роману Петронія «Сатирикон») / Н. Б. Чернюх // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 436–441.
Abstract: У представленій статті розглянуто засоби вербалізації емоцій у латинській мові на матеріалі роману Петронія «Сатирикон». Здійснений аналіз дає змогу констатувати, що основним засобом їх вираження є лексичні одиниці, які безпосередньо йменують емоційні стани й лексеми, які отримують емоційне навантаження в певному контексті. Рідше для вираження емотивності автор вдається до фразеологізмів і стилістичних засобів. Вибір тих чи інших засобів значною мірою мотивується характером емоцій. Важлива роль у формуванні емоційного фону оповіді належить також макроконтексту.
Keywords: латинська мова
римський роман
лексика
контекст
Петроній
емотивність
UDC: 811.124’373.612.2:821(37)-313.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13105
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernuh.pdf127,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.