Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/133
Title: Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бобирьов, Віктор Миколайович
Шешукова, Ольга Вікторівна
Лохматова, Наталія Михайлівна
Шарбенко, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2013
Citation: Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова, Н. М. Лохматова, Т. В. Шарбенко // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 52–54.
Abstract: Самостійна робота – обов’язковий компонент навчальної та науково-дослідницької роботи студентів, а її ефективність певною мірою визначає якість професійної підготовки у ВНЗ. Активізація взаємодії викладачів і майбутніх лікарів у процесі навчання позитивно впливає на поліпшення якості підготовки спеціалістів. Це дозволяє оптимально використовувати індивідуальні можливості студентів, виробляє у них наполегливість, організованість, сприяє поглибленню знань, вмінь, розвиває практичні навички, клінічне мислення, виховує необхідність постійного поповнення та розширення обсягу спеціальних знань, орієнтує на систематичну самоосвіту.
Keywords: самостійна робота
навчальний процес
кредитно-модульна система
Credit-modular organization system
Educational process
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/133
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mistse_ta_rol_samostiinoi_roboty_studenta.pdf159,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.