Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13491
Title: Intensive care in the clinics of childhood infectious diseases
Other Titles: Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних хвороб
Authors: Pikul, K. V.
Ilchenko, V. I.
Prylutzkiy, R. Yu.
Пікуль, Катерина Вікторівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Прилуцький, Костянтин Юрійович
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Pikul K. V. Intensive care in the clinics of childhood infectious diseases : manual for foreigners students of higher medical education / K.V. Pikul, V. I. Ilchenko, R. Yu. Prylutzkiy. – Poltava, 2020. – 123 р.
Abstract: Навчально-методичний посібник складений згідно з типовим навчальним планом та програмою для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти для циклу «Дитячі інфекційні хвороби». Цей навчально-методичний посібник написаний англійською мовою і присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки та диференційної діагностики найбільш частих дитячих інфекційних хвороб, наведені алгоритми діагностики та терапії, згідно з протоколами лікування, що затверджені МОЗ України. Назви розділів автори підібрали у відповідності з тематичним планом для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти. Посібник містить запитання для самоконтролю, тести, задачі та розбір історій хвороб дітей, що лікувались у дитячому відділенні ПОКІЛ для більш глибокого засвоєння матеріалу.
UDC: 616.9-053.3/.5-07-08
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13491
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pikul_Intensive_care_in_the_clinics.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.