Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1400
Title: Исспользование пре- и пробиотика в протоколе лечения хронического генерализованого катарального гингивита у детей
Other Titles: Використання пре- та пробіотика в протоколі лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту в дітей
Authors: Полищук, Татьяна Викторовна
Поліщук, Тетяна Вікторівна
Issue Date: 2-Oct-2014
Publisher: Издательство Южно-Уральского государственного медицинского университета
Citation: Полищук Т. В. Исспользование пре- и пробиотика в протоколе лечения хронического генерализованого катарального гингивита у детей / Т. В. Полищук // Материалы V международной (ХІІ итоговой) научн.-практ. конф. молодых ученых, посвященной 70-летию ЮУГМУ, г. Челябинск, 2 октября 2014 г. – Челябинск : Издательство Южно-Уральского государственного медицинского университета, 2014. – С.128–132.
Abstract: Остаточно не з’ясована клінічна ефективність пробіотиків на основі лактобактерій у поєднанні з лізоцимом у якості пребіотику. Метою дослідження була клінічна оцінка ефективності застосування препаратів «Лацидофіл» та «Лісобакт» у схемі лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей віком 9-15 років. Вивчення ефективності проводили порівнюючи клінічні індекси запалення ясен між групами пацієнтів з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, яким проводили стандартне місцеве лікування і додатково призначали «Лацидофіл» та «Лісобакт». Зміни індексів визначали через 14, 30, 90 та 180±5 днів спостереження. Динаміка індексів показала меншу частоту рецидивів ХГКГ при використанні запропонованих препаратів та аналогічну закономірність коливань для інших індексів.
Keywords: діти
пребіотик
пробіотик
гінгівіт
дети
пребиотик
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1400
Appears in Collections:Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.